Още веднъж за бройната форма

публикувано в: Граматика | 0

Михаела Кузмова

Съществителните имена от мъжки род, които завършват на съгласна и не означават лица, имат две форми за множествено число – обикновена и бройна. Бройната форма се използва след числителните бройни имена (два, шест, деветнайсет), след числителните имена за приблизителност (десетина, два-три) и след думите за количество колко, колкото, толкова, няколко, включително и в случаите, когато съществителното е пояснено от прилагателно, напр. три нови компютъра, няколко черни коня. Но ако между числителното име (или думата за количество) и съществителното (или поясняващото го прилагателно) стои друга дума – предлог или глагол, се употребява не бройната, а обикновената форма за множествено число, напр.:
Два от компютрите се развалиха.
В залата столовете са двайсетина.

В случаите, когато съществителното име е пояснено от прилагателно, това правило понякога се нарушава и вместо обикновената форма погрешно се използва бройната форма за множествено число. Ето няколко примера от медийни и административни текстове, достъпни в интернет:
*Зад проекта застават два от най-престижните технологични института в Швейцария. (Вместо правилното: институти.)
*Два са основните начина за отстраняване на въглеродните емисии от атмосферата. (Вместо правилното: начини.)
*Шест са хуманитарните коридора, които договориха Украйна и Русия на 14-ия ден от войната. (Вместо правилното: коридори.)
Одобрените проекта са 3 на обща стойност 73 526 457,13 лв. (Вместо правилното: проекти.)
За да не допускаме подобни грешки, трябва да запомним, че бройната форма се използва само в случаите, когато числителното име (или думата за количество) стои непосредствено пред съществителното или съответно пред прилагателното, което го пояснява.

в. „Аз-Буки“, бр. 32, 11 – 17. VIII. 2022 г.