Още веднъж за главните букви

публикувано в: Правопис | 0

Мая Влахова-Ангелова

 

Една много често срещана и същевременно твърде дразнеща грешка в съвременната езикова практика засяга употребата на главните букви при изписването на съставните собствени имена като названия на институции, административни обекти, медии, исторически събития и пр.

Повсеместно подобни имена се изписват грешно с начални главни букви за всяка една от думите в съставното название, напр. Българска Национална Телевизия вместо Българска национална телевизия или Център за Градска Мобилност вместо Център за градска мобилност. Причината за засилване на тази тенденция в езика ни не е една. На първо място, можем да посочим влиянието на английския език (а и на други езици) върху българския правопис, в резултат на което се привнася правилото за изписване на всяка дума от съставните собствени имена с главна буква. На второ място, влияние оказват и широко използваните в езиковата практика абревиатури на съответните имена, които се изписват само с главни букви: БНБ (от Българска народна банка), БАН (от Българска академия на науките), МВР (от Министерство на вътрешните работи).

Правилото за употребата на главнa буква при съставните собствени имена е ясно и гласи, че тези названия се пишат с начална главна буква само на първата съставка освен ако не включват друго собствено име, т.е. Ден на народните будителиСъединени американски щатиЦентрална кооперативна банкаЦентър за изследване на демокрацията, но Стара ЗагораСофийски университет „Свети Климент Охридски“Национална библиотека „Свети Кирил и Методий“.

 

в. „Аз Буки“ бр. 15, 14. IV. – 20. IV. 2016