Отпадни води или отпадъчни води

Иво Панчев

Четох текст, в който се редуваше употребата на словосъчетанията отпадни води и отпадъчни води. Реших да проверя кое е правилното.

Популярна е проверката чрез „Гугъл“. Там съчетанието отпадни води дава 297 000 резултата, а отпадъчни води – 457 000. Тази проверка обаче не е сериозен аргумент какво да се предпочете. Затова искам да споделя къде можем да намерим сериозни аргументи сами. Онлайн, на свободен достъп, Институтът за български език на БАН е публикувал множество електронни ресурси. В Речник на българския език (//ibl.bas.bg/rbe/) отпаден е тълкувано със синонимна  дефиниция ‘Отпадъчен’. Има и два примера, единият от които е „Още по-голям е ефектът от проведените комплексни мероприятия за очистване на отпадните води в района на Перник“. За отпадъчен получаваме: ‘Който представлява отпадък, остатък от нещо’.

От речника научаваме: отпаден е (пълен) синоним на отпадъчен. Употребата на съчетанието отпадни води е регистрирано в българския език.

Проверяваме по съчетания в лексикално-семантичната база данни BulNet (//dcl.bas.bg/bulnet/). Получаваме: отпадни води – ‘вода, примесена с отпадъчен материал’.

В Българския национален корпус (//search.dcl.bas.bg/) са регистрирани 73 употреби на отпадни води и 390 употреби – на отпадъчни води. От Корпуса научаваме: отпадъчни води се среща много по-често от отпадни води и това потвърждава откритото в „Гугъл“. Можем да научим също различава ли се контекстът на употреба на двете съчетания и евентуално да си оформим мнение кое кога да предпочетем.

Равносметката показва, че двете словосъчетания означават едно и също. „Правилно“ и „грешно“ в случая няма. отпадни води е регистрирано по-солидно, а отпадъчни води се среща по-често. Аз бих заложил на първото.

 

в. „Аз Буки“ бр. 39, 28 септември – 4 октомври 2017 г.