Полуграмотност или грамотност и половина

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

Притеснително често в интернет може да се видят обяви за стоки на полувин цена, солариум за полувин тяло или празненство за полувин годинка на детето. Очевидно е, че в тях е допусната правописна грешка. Неправилно е да се пише също полвин или наполвина.

Трябва да се запомни, че думата половин се пише с -о-, наред с производните от нея думи като половинка, наполовина, половинчат, преполовявам, разполовявам, както и сложните думи, в които тя участва като първа съставка, като половинчасов, половингодишен, половинлитров.

От друга страна, има редица сложни думи, образувани с първа съставка полу със значение „половин, наполовина, отчасти, не напълно или до средата“, а тази съставка се изписва с -у-: полуостров, полунощ, полукръг, полувреме, полуграмотен, полулегнал, полуразрушен, полувисш, полузамразя, полуизпържа и др. Макар и рядко, се среща и наречието полу като самостоятелна дума, например полу на майтап, полу на истина.

Накратко, трябва да се запомни, че половин се пише с -о-, а думи със съставката полу-, следвана от друга пълнозначна съставка, се пишат с -у-. Затова казваме мъж и половина (изключителен мъж) и правя се на две и половина (правя се, че не разбирам), но полукръг (половин кръг) и полуграмотност (недостатъчна, непълна грамотност).

 

в. „Аз-буки“ бр. 35, 30 август – 5 септември 2018 г.