Само за маняци

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

 

В интернет се шири този специален етикет за блогове, форуми, видеоклипове, които са предназначени само за най-запалените почитатели на някакво хоби, спорт или други дейности: Само за маняци! Измежду тези любими дейности очевидно не е българският правопис.

Всъщност става въпрос за една немалка група думи от чужд произход в българския език, в средата на които се срещат нетипичните буквени съчетанията -иа- или -еа-. На тях в чуждия език (често английски) съответстват -ia- и -ea-. Проблемът идва от там, че тези съчетания на български език се изговарят понякога като -ийа- и -ейа-, поради което някои хора ги изписват грешно като -ия- и -ея-.

Примери: rea реален, idea идеален, reaction  реакция, theatre – театър, specia специален, materia материал, piano  пиано, diagnosis  диагноза, dialect  диалект и много други. Повече се бърка -иа-, което може да се съкрати и до -я-матерял, спецялен, маняк.

Ако попаднем на дума, за която се колебаем дали да напишем -иа- (-еа-), или -ия-(-ея-), трябва да се замислим за произхода на думата. Ако успеем да се сетим за чуждо съответствие и там има -ia- (-ea-), с това ще решим правописната си дилема.

Изключенията от правилото са малко: християнски (Christian), софиянец (Sofia). Обърнете внимание и на няколко интересни случая.

Думата одеяло се изписва с -ея-, защото е дума от български, а не от чужд произход.

Думата плеяда се изписва с -ея-, тъй като макар да е от чужд, гръцки, произход, в оригиналната форма се съдържа -ейа- (а не само -еа-): Πλειάδες.

 

 

в. „Аз Буки“ Бр. 6, 10. III – 16. III. 2016