Съюзи с особени изисквания

публикувано в: Пунктуация | 0

Ивелина Стоянова

В училище сме учили правила като това, че пред съюзи като че, но и когато винаги се пише запетая, а пред и, или и да не се пише. Макар и това да е вярно по принцип, има и някои по-нетипични случаи, на които трябва да се обърне специално внимание.

Такъв случай са съставните съюзи като: въпреки че, макар че, освен че, в случай че, при условие че. Често срещана грешка при употребата на тези съюзи е запетаята да се слага пред че, но трябва да се запомни, че мястото на запетаята е пред целия съюз: „Нямам време, въпреки че още е рано.“ или „Ще ползвате намаление, при условие че закупите абонамент за 2 години.“

Друг такъв случай е и комбинацията от предлог и съюз или съюзна дума като пред който, с когото, за където – запетаята винаги се поставя преди целия израз: „Връщам се от там, за където ти си се запътил.“ или „Това е човекът, с когото искам да говоря.“

Същото правило важи и за случаите, когато съюзната дума е част от по-голяма фраза – запетаята се поставя пред цялата фраза: „Имам роднини, документите на които са отнети по време на войната.“ или „Плаваме през това море, на чието дъно лежат много потънали кораби.“

Не се поставя запетая, когато пред съюза или съюзната дума стои отрицателната частица не или пояснителна дума като даже, дори, само, едва, особено, тъкмо, единствено, малко, много и други: „Плаща се едва когато получиш стоката.“; „Дойдох само защото се обади.“; „Влязох в магазина малко преди да затвори.“

 

в. „Аз-буки“ бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.