Странни историЙ с нови трамваЙ

публикувано в: Правопис | 0

Диана  Благоева

 

Напоследък все по-често се натъкваме на изписване на окончанието за множествено число като при съществителни от мъжки и женски род с основа, завършваща на гласна:

Продава се апартамент с три стай.

Чудя се дали не бъркам нещо в комбинацийте.

В станцийте на метрото е трудно влизането за гратисчийте.

Такива случаи срещаме далеч не само при неформално писмено общуване, но и в текстове, публикувани от сериозни електронни и печатни медии:

Завършиха ревизийте по министерства и агенции.

Полицайте отново излизат на протест.

По улиците ще се движат и новите трамвай по линия 1.

Задържаха мъж при опит да подкупи катаджий.

Международно изследване: Медийте в България са все по-зависими.

В решение на градски съд четем: Съдът също приел, че претенцийте за подобрения са доказани. Интернет страницата на столично висше училище пък ни осведомява: Лекцийте няма да се проведат поради участието на много от курсистите в състезания по същото време.

Приведените примери съвсем не отразяват нови тенденции в българския правопис. В тях е допусната груба правописна грешка.

Неправилното изписване на окончанието изравнява нечленуваните форми за единствено и множествено число при мъжкородови съществителни, завършващи в единствено число на , като трамвай, тролей, критерий. Така, срещайки изречение като Множеството демонстранти беше разпръснато от полицай с шлемове и палки, може само да се чудим колко ли шлема е носел този едничък служител на реда, разпръснал демонстриращата тълпа… И да се питаме дали пък някоя следваща правописна недомислица няма да ни сблъска с обяви като: Продават се апартаментй с три банй.

 

в. „Аз Буки“ бр.  49, 7 – 13 декември 2017 г.