Употреба на главни и малки букви при съставни собствени имена, включващи числително редно име

публикувано в: Правопис | 0

Илияна Кунева

Съставни собствени имена са например Българска национална телевизия и Министерство на здравеопазването. Те се пишат с главна буква при първата дума и така се означава, че наименованието е собствено име. Останалите думи се пишат с малка буква, ако не представляват друго собствено име. При някои съставни собствени имена първата дума е числително редно, например Четвърти артилерийски полк. Те се подчиняват на същото правило и се пишат с главна буква само при първата дума. Когато числително име се изписва с цифри, често първата дума след него погрешно се пише с главна буква. Правилно е да се пише: 36. фестивал на българския игрален филм „Златна роза“; 164. гимназия с преподаване на испански език;  IX френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Тук думите фестивал, гимназия и френска след числителното редно трябва да са с малки букви. Макар че е написано с цифри, числителното остава първа част на съставното собствено име, срв. изписването му с дума: Девета френска езикова гимназия. Когато името не включва като първа съставка числително, първата дума се изписва с главна буква: Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ (Пловдив). Могат допълнително да се появят колебания, ако след числителното редно следва съкратено изписване на част от името – абревиатура, когато тя трябва да се разгърне. Правилни са следните варианти: 73. СУ „Владислав Граматик“ / 73. средно училище „Владислав Граматик“.

При съкратено изписване или парафраза с главна буква се пише първата дума, за да се отбележи връзката със собственото име: Завършил е Испанската гимназия в София; Живея близо до Френската гимназия; Той е учител в Английската гимназия.

 

в. „Аз-буки“, бр. 32, 8 – 14 август 2019 г.