Валчер за магазина на бул. „Джеймс Балчер“

публикувано в: Правопис | 0

Ивелина Стоянова

Понякога е трудно да се избере подарък за рожден ден и напоследък става модерно да се подаряват валчери за различни магазини, за да може рожденикът сам да избере какво да си купи. Правилното изписване обаче не е валчер, а ваучер.

Хората, които не говорят английски или не знаят произхода на думата, може погрешно да възприемат този изговор за правилен, защото при чуждите думи у в съчетание с предхождаща гласна а често може слухово да се обърка с л. Думата ваучер произлиза от английската дума voucher.

Други думи, при които се прави същата грешка, са алкцион вместо аукцион (произлиза от английски auction), алспух вместо ауспух (идва от немската дума Auspuff), галбица вместо гаубица (от немското Haubitze), както и при имена от чужд произход като Джеймс Балчер вместо Джеймс Баучер. Среща се и грешното алтизъм вместо аутизъм.

Трябва да се запомни, че думите ваучер, аукцион, гаубица, ауспух, аутизъм се пишат с -ау-, а не с -ал-. При колебание винаги можете да направите справка в Официалния правописен речник на българския език (изд. „Просвета“, София, 2012). Някои от новонавлизащите думи можете да замените и с вече утвърдени съответствия в българския език: ваучер може да се замени с талон, купон, а вместо аукцион можете да използвате думите търг, наддаване. За справки и откриване на синоними може да се допитате до БулНет (Българския уърднет), достъпен на адрес //dcl.bas.bg/bulnet/.

 

в. „Аз-буки“ бр. 4, 24 – 30 януари 2019 г.