За броколите и мюслито

Ванина Сумрова

Заетите от чужди езици думи често създават затруднения – някои заради значението, други – заради формата. Тук се спирам на лексеми от втория вид.

Как казвате: имамбаялдъто или имамбаялдъта? Ако използвате първата форма, не грешите, защото думата, подобно на други заемки, завършващи на гласна, е от среден род и се членува (като всички други думи от същия род) с определителния член -то. Затова казвайте само вкусно имамбаялдъ, а не  вкусен или вкусна имамбаялдъ.

Заемката мюсли, подобно на такси, шаси, жури, киви, колибри, рали, парти, хоби и др., е от среден род и затова казваме мюслито, хрупкаво мюсли, вкусно мюсли. Някои обаче я схващат като дума в множествено число (като трици, гащи, потури) и затова неправилно казват мюслите, хрупкави мюсли.

Знаете ли, че единствената друга (освен основната) форма на думата броколи е броколите, т.е. членуваната форма? Това е така, защото броколи няма форма за единствено число, а само за множествено число (подобно на думи като трици, джибри, очила, въглища, данни и др.). Затова срещаните в интернет употреби като замразен брокол, една брокола, прясно броколи и под. са некнижовни. Те са резултат от стремеж за образуване на форма за единствено число. И ако за говорещия думата е от среден род, появяват се неправилните форми броколито, броколита, броколитата.

Когато по-често се използва формата за множествено, отколкото за единствено число, както е при аспержи и брускети например, възниква затруднение при определяне на основната форма и обикновено се греши нейният род. Трябва да се запомни, че посочените думи са от женски род аспержа и брускета (а не от мъжки род асперж, брускет) и следователно се членуват аспержата и брускетата.

Примерите показват, че родът на заемките затруднява говорещите, които, съвсем естествено, по аналогия с познати думи, образуват съответните форми. Но за да сме сигурни, че не грешим, е добре да правим справка в надежден речник.

 

в. „Аз Буки“ бр. 8, 22 – 28 февруари 2018 г.