За един интересен тип съществителни нарицателни имена

Сия Колковска

Съществува една интересна категория съществителни нарицателни имена, които се образуват от съществителни собствени имена за лица, географски обекти, компании и под. В едни случаи тези названия възникват без промяна във формата на собствените имена. Такива са названията на редица мерни единици в науката, които носят имената на учени и откриватели, напр. ват (от Дж. Уат), волт (от А. Волта), ампер (от А.-М. Ампер), рентген (от В. Рьонтген).
Образуването на нарицателни съществителни от собствени е широко застъпено и извън специалната лексика. Думата сандвич например е заемка от английски, където възниква от името на английски благородник от XVIII в., измислил този тип храна, а думата грахам (тип пълнозърнесто пшенично брашно) получава названието си от името на американски пропагандатор на диетичния начин на хранене. Съществителното ксерокс възниква от името на водеща компания за производство на копирни машини (Xerox), а памперс носи името на американска марка продукти за бебета (Pampers). Такива названия се появяват в езика ни и в ново време. Например новата заемка в българския джакузи е мотивирана от името на американски изобретател с италиански произход, създател на едноименна компания.
В други случаи нарицателните съществителни се образуват от собствени имена с помощта на наставки. Такива са например съществителните адидаски (вид спортни обувки) с мотивираща основа – името на фирмата производител („Адидас“), и шампанско, което възниква от названието на френската провинция Шампан, където този вид вино се произвежда от 1700 г. досега. Когато познаваме произхода на тези думи, няма да грешим при изговарянето и писането им.

в. „Аз-буки“, бр. 9, 5 – 10. III. 2021 г.