За една особеност в употребата на числителните имена

публикувано в: Граматика | 0

Георги Митринов

Всички, които се интересуват от спорт, в частност от футбол, са чували интересни изрази от комента­торите на футболни мачове. На футболните запа­лянковци е известен изразът двайсет и двамата със значение ‛футболистите от двата отбора, които са на терена и са 22 на брой’. Наскоро в коментар на футболен мач млад и, види се, неопитен коментатор реши да използва израза. Но се сблъска с трудност. Вече имаше един изгонен с червен картон футболист и общата бройка на играчите беше 21. Коментаторът употреби съчетанието двайсет и едината на терена. След това веднага се поправи на двайсет и едимата футболисти. Допусна ли грешка коментаторът и ако има грешка, как правилно трябва да се изговори съ­четанието? Според правилото при съставните числителни, об­разувани чрез прибавяне, се членува последното чис­лително: двайсет и петте, сто и деветте, триста двайсет и четирите. Специалните мъжколични фор­ми на числителните се членуват с член –та: двайсет и петимата (лекари). Това правило е утвърдено при всички съставни числителни с изключение на тези с последна съставка един. Затова случаят с членуване­то на израза двайсет и един футболисти е по-особен и предизвиква колебание. В практиката се срещат и двата варианта: петдесет и единият (ученици) и петдесетте и един (ученици), като по-разпространен е вторият вариант. Той се е наложил и при свързване на съставни числителни със съществителни за не­лица, когато трябва да се употреби бройна форма за мн.ч.: двайсетте и един апарата, а не двайсет и еди­ният апарата. И така, правилната форма в случая е двайсетте и един футболисти. Тази форма изразява по-ясно, че става дума за съставно числително, обра­зувано с прибавяне, а не са две отделни числителни.

в. „Аз-буки“, бр. 13, 26 март – 1 апри 2020 г.