За формите „не съм имал” и „нямал съм”

публикувано в: Граматика | 0

Магдалена Абаджиева

 

Прави впечатление, че формите „не съм имал“ и „нямал съм“ много често се заменят напълно свободно в речта. Търсенето в Гугъл показва, че все пак формата „не съм имал“ се употребява доста по-често от „нямал съм“ (1 040 000 срещу 466 000 резултата.

Нека да разгледаме следните примери:

  1. Съжалявам, че не съм имал възможност да гледам мачовете на живо.
  2. Съжалявам, че съм нямал възможност да гледам мачовете на живо. 

В първия пример наблюдаваме отрицателна форма на глагола имам в минало неопределено време, докато във втория – минало неопределено време на глагола нямам. Тук е важно да се подчертае, че имам и нямам са два различни глагола, а не две различни форми на един и същи глагол.

Разликата между двете конструкции „не съм имал“ и „нямал съм“ се състои в начина, по който е образувана отрицателната форма. В първия случай това е постигнато чрез отрицателната частица „не”, която е поставена пред глагола. Във втория пример самият глагол е отрицателен по смисъл. Важно е да се каже, че имам е един от редките случаи в българския език, в които глагол претърпява сливане с отрицателната частица не, и това довежда до образуването на нов глагол с отрицателно значение.

Двете форми „не съм имал“ и „нямал съм“ са идентични по значение. Изборът за това коя от двете ще използваме в речта си, зависи от това върху коя част искаме да акцентираме. Представената извадка, получена чрез търсене в Гугъл, показва, че предпочитани са тези форми, в които се употребява отрицателната форма на глагола имам.

 

в. „Аз Буки“ Бр. 6, 2. III – 9. III. 2016