За качествените и относителните прилагателни

публикувано в: Граматика | 0

Илияна Кунева

При двойките прилагателни, завършващи на –ичен и –ически, най-честото колебание при употребата им е свързано с избора кое от двете е правилно и има ли разлика в значението им. При икономичен и икономически, дипломатичен и дипломатически разликата е, че прилагателните със завършек –ичен се схващат като качествени, а прилагателните със завършек –ически са относителни.

Качествените прилагателни означават качества, свойства на предметите: икономична класа (който е свързан с икономия; пестелив); дипломатичен отказ (който се извършва с умение и гъвкавост). Те могат да се степенуват: най-икономичната кола, по-дипломатичен тон. Относителните прилагателни не могат да се степенуват: икономическо образование (свързано с икономиката като наука), икономическа криза (свързана със стопанския живот на обществото), дипломатическа служба, дипломатическа нота (отнасят се до дипломацията).

Има и прилагателни, завършващи на -ичен и на -ически, при които няма разлика в значението. В такива случаи – когато в едно и също съчетание може да се употреби както едната, така и другата форма, препоръката е да се използва прилагателното, завършващо на –ичен, вместо прилагателното, завършващо на –ически. Възможно е също двете прилагателни да са относителни, но да се употребяват в различни съчетания: химичен елемент, но Химически факултет.

 

в. „Аз Буки“ 46, 17 – 23 ноември 2016 г.