За компютърния сленг

публикувано в: Лексика | 0

Диана Благоева

Опитайте се да „разшифровате“ следните автентични примери от писмено общуване между геймъри и чатъри, приведени от Людмила Кирова в книгата  Езикът на BG инфо поколението (2010):

– q kaji software-ka za mp3-rane ot audio?

– ae plz zemi op\i deopni Q.

– Ще Half-име ли?

Тези текстове илюстрират употребата на т.нар. компютърен сленг – едно сравнително ново явление в българския език. За повечето от нас, непосветените, те са (почти) неразбираеми. Познаването и използването на сленг маркира принадлежност към някаква общност, обединена от сходни интереси (в случая това са занимания с компютри: играене на компютърни игри, общуване в интернет чатове и под.).

Изследователите на компютърния сленг посочват следните негови основни особености:

употреба на специфична (често експресивна) лексика за означаване на обекти, лица и дейности, свързани с компютрите и заниманията с тях (посветените използват печка за запис на дискове, изкормват компактдискове, смучат файлове от интернет, банват тролове от чата);

диглосия (превключване на езиковия код между български и английски – както е известно, английският е водещият език в комуникативните сфери, които се отнасят до компютрите и интернет);

диграфия (едновременно използване и смесване на кирилска и латинска графика: rip-на, send-вам);

минимизация (съкращаване на формата на езиковите средства с цел да се спестят усилия и време, например чрез отсичане на думи – лап вместо лаптоп, хард вместо харддиск).

Макар че има ограничена сфера на употреба в определени общности (предимно от млади хора), компютърният сленг оказва известно влияние и върху общоупотребимия език в разговорните му пластове. На всекиго от нас например се е случвало да си рестартне компа, когато хардът забие, или да си дръпне някоя геймка от нета, нали?

 

в. „Аз Буки“ бр. 26, 29 юни – 5 юли 2017 г.