За първия и петия

публикувано в: Правопис | 0

Атанаска Атанасова

Как е правилно да изпишем числителните редни, когато използваме арабски цифри? Най-често се чудим какво да остане след тиренцето, което в езикознанието се нарича дефис. Дори не се сещаме, че може да има и друг начин, чрез които да сигнализираме, че използваме арабската цифра като числително редно.

Според нормативните правописни речници на българския език вариантите за изписване на числителни редни с арабски цифри са два: чрез комбинацията от арабска цифра, дефис и букви или чрез комбинацията от арабска цифра и точка.

В актуалния нормативен речник на българския език от 2012 г. – Официален правописен речник на българския език (ОПР), обаче комбинацията от арабска цифра, дефис и букви не е уговорена самостоятелно. Това е направено във връзка с употребата на дефиса, като са дадени само следните примери за разглеждания случай – 1-ви (първи), 5-и (пети), 5-ия (петия), 5-ият (петият), 5-ото (петото), 90-те (деветдесетте) (стр. 103). За разлика от него в нормативния речник от 2002 г. – Нов правописен речник на българския език (НПР), отново при правилото за употребата на дефиса, е посочено, че дефисът се използва при изписване на числителни редни с арабска цифра и букви от края на числителното редно, които не съвпадат със съответното числително бройно (стр. 115). Казано по друг начин – при изписването на числително редно чрез  комбинация от цифри и букви при числителните от първи до четвърти след дефиса остават последните две букви  (1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти), а от пети нататък след дефиса се пише само последната буква (5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и, 20-и, 30-и и т.н.).

И в двата нормативни речника обаче ясно е посочено, че непунктуационна употреба точката се използва за означаване на числително редно име (ОПР, стр. 100; НПР, стр. 108), например:  Завърши успешно 1. клас (първи клас).

 

в. „Аз Буки“ бр. 5, 1 – 7 февруари 2018 г.