За прилагателно и наречието кански

публикувано в: Лексика | 0

Марияна Витанова

В медиите, особено в спортните, се срещат изрази като кански усилия, кански мъки и т.н.: Португалия с кански усилия се класира за осминафиналите на Световното; Лудогорец се върна на върха след кански мъки във Враца; Кански мъки за ЦСКА в Свиленград и др. Вероятно сте си задавали въпроса откъде произлиза думата кански. Народната етимология я свързва с града Кан във Франция, с галилейското село Кана, където според Евангелието от Йоан поканеният на сватба Иисус Христос извършва първото си чудо, като превръща водата във вино, дори с библейския персонаж Каин син на Авел. Прави се връзка и с турската дума kan ‘кръв’. Всъщност прилагателното име кански е образувано от названието на една дневна граблива птица от семейството на ястребите (Milvus) каня, която издава характерен пронизителен писък, преди да нападне жертвата си. Названието за птицата се среща в диалектите и като кàнê, кàняк, кàник. В българския език от прякото значение на прилагателното кански ‘който се отнася до птицата каня’ се образува преносното – ‘много силен, пронизителен, отчаян’ – и обикновено то се свързва с писък, плач, рев, крясък, вопъл: Има само кански писъци до небето; Канският плач беше повече от уплаха според мен; Камилата надала кански рев; Чуват се кански крясъци; От прозореца долитат кански вопли. Постепенно употребата на кански в преносното му значение се разширява и то получава значение ‘извънредно голям’, срв.: кански усилия (Спасяваме компанията с кански усилия), кански мъки (ЕС с кански мъки спаси Пенка.), кански труд (Не иска от заплатата, която майка му изкарва с кански труд за цял месец), кански студ (Кански студ в събота – това ще е най-мразовитият ден от началото на зимата) и др. От второто значение на прилагателното се образува наречието кански ‘силно, пронизително, сърцераздирателно, неистово’, което обикновено се съчетава с глаголите пищя, рева и под.: Пищеше кански за помощ; Хорицата кански пропищяха; От години цели села и квартали в градовете са писнали кански от ромски золуми; След известно време бебето започва кански да реве и много трудно се успокоява.

 

в. „Аз-буки“, бр. 50, 12 – 18 декември 2019 г.