Служба „Езикови справки и консултации“
Национална служба с половинвековна история, която се поддържа от Секцията за съвременен български език.

На телефон 0879 66 83 63 от 9 до 17 часа всеки работен ден може да получите компетентна информация по въпроси, свързани с:

правописа, правоговора и пунктуацията в съвременния български книжовен език;
значението, употребата, произхода и стилистичната характеристика на думите;
правилното оформяне на различни видове документи;
практическа помощ при редактиране на текстове с различен характер;
практическа помощ при изучаването на български език в училище;
енциклопедични справки.
Службата осигурява писмени консултации и изработва езикови експертизи, необходими за дейността на различни институции, фирми, медии, издателски къщи, частни лица, както и за уреждането на съдебни спорове.

На Вашите въпроси отговарят висококвалифицирани специалисти, сред които са авторите на „Официалния правописен речник на българския език“, на справочници за правопис, правоговор и пунктуация и на многобройни научни изследвания в областта на съвременния български език.

Адрес за кореспонденция:
Институт за български език

Служба „Езикови справки и консултации“

бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

София 1113

Електронна поща: ezikovispravki@ibl.bas.bg

Онлайн справочник „Езикови справки по интернет“
➥ „Езикови справки по интернет“

Справочникът „Езикови справки по интернет“ съдържа богата езикова информация под формата на въпроси и отговори. Той е разработен въз основа на ежедневно обновяваната база от дании на Службата за езикови справки и консултации към Института за български език. Чрез търсене по дума, словосъчетание или тематична рубрика всеки има възможност бързо и лесно да намери отговор на своя езиков въпрос. На разположение е и формуляр, чрез който можете да отправите своето запитване директно към Службата за езикови справки и консултации.

Справочникът „Езикови справки по интернет“ е ориентиран към най-широк кръг от потребители и предоставя компетентни отговори на езикови въпроси, както и препоръки, съобразени с правилата на книжовния език. Разработен е от Секцията за съвременен български език.