Въпрос: ​Коя дума – настоящето или настоящото, е правилно да се употреби в изречението: В настоящото изследване се разглеждат формите на самостоятелното обучение?

Отговор: ​Правилно е в това изречение да се употреби думата настоящото: В настоящото изследване се разглеждат формите на самостоятелното обучение. В изречението е използвана формата за среден род на прилагателното име настоящ – настоящо. Срв. и настоящата седмица, настоящите прегледи. Докато настоящето е членувана форма на съществителното име настояще, напр. Важно е единствено настоящето, а не миналото; Трябва да се вземе предвид настоящето, но и миналото и бъдещето.

Официален правописен речник (2012), с. 401.

Въпрос: Правилно ли е да се напише call център?

Отговор: Не е правилно и не е обосновано на български да се пише call център. Правилното изписване е колцентър.

Официален правописен речник (2012), с. 329.

Въпрос: Как е правилно: компрометиран или компроментиран?

Отговор: Правилната форма на думата е компрометиран.

Официален правописен речник (2012), с. 331.

Въпрос: Как е правилно: пале, палет или палета?

Отговор: Правилни са формите палет и палета.

Официален правописен речник (2012), с. 451.

« Страници 10 от 10; Страници показани 181-200 от 184 резултата »