Въпрос: От мъжки или от женски род е собственото име на държавата: Ватикан или Ватикана?

Отговор: Собственото име на държавата е от мъжки род: Ватикан, напр.: Държавата град Ватикан е най-малката суверенна държава в света.
Ватикана е форма, членувана с кратък член, напр. Швейцарската гвардия се грижи за сигурността на Ватикана.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.1.
//ibl.bas.bg/countries/

Въпрос: От кой род е съществителното умисъл?

Отговор: В съвременния книжовен български език думата умисъл е от мъжки род. Срв.: пряк умисъл, евентуален умисъл.
В някои устойчиви словосъчетания обаче съществителното се употребява в женски род: зла умисъл.

Официален правописен речник (2012), с. 633.

Въпрос: От кой род е съществителното име компонент?

Отговор: В съвременния български книжовен език съществителното име компонент е от мъжки род: един компонент, компонентът, два и т.н. компонента.

Официален правописен речник (2012), с. 331.

Въпрос: От кой род е съществителното квас?

Отговор: Думата квас е от мъжки род – квасът, квасове.

Официален правописен речник (2012), с. 319.

Въпрос: Как е правилно: плесник или плесница?

Отговор: Двете форми: плесник и плесница, са дублетни,т.е. и двете са правилни, като се препоръчва употребата на формата плесница.

Официален правописен речник (2012), с. 464.

Въпрос: Кое е съществителното в ж. р., образувано от същ. в м.р. влах?

Отговор: От същ. в м.р. влах са регистрирани две същ. в ж.р. – влахиня и влахинка. И двете присъстват в Официалния правописен речник.
В тълковния Речник на българския език думата влахинка като същ. в ж.р., образувано от влах и е отбелязана с 5 значения, само едно от които е посочено като книжовно: 2. Книж. Жена от населението на Влахия (област в Румъния между Карпатите и р. Дунав).като остаряла, книжна и диалектна в различните значения.
Думата влахиня в същия речник е отбелязана като разговорна.
Това означава, че като по-предпочитана би трябвало да се смята формата влахинка.

Официален правописен речник (2012), с. 195.
Речник на българския език, https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/,
https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%8F/

« Страници 2 от 2; Страници показани 21-40 от 26 резултата »