Въпрос: Как е правилно да се пише числителното редно име: петнайсти или петнайсети?

Отговор: Правилно е да се пише с е: петнайсети. Към числителното бройно име петнайсет се прибавя окончанието -и, за да се образува числителното редно петнайсети, например петнайсети турнир, петнайсети ред.

Официален правописен речник (2012), с. 459.

Въпрос: Как е правилно: петдесет и две хиляди теста или петдесет и два хиляди теста?

Отговор: Правилният вариант е петдесет и две хиляди теста, тъй като втората съставка – две, от съставното числително име петдесет и две се съгласува с думата хѝляда, която е от женски род, а не с думата тест.

Въпрос: Как е правилно да се пише формата за числително редно име на числителното бройно петнайсет: петнайсти или петнайсети?

Отговор: Правилно е формата за числително бройно име да се пише с е: петнайсети, например петнайсети турнир, петнайсета песен и т.н.

Официален правописен речник (2012), с. 459.

Въпрос: Коя е правилната членувана форма на числителното име четири: четирите или четирте?

Отговор: Правилната членувана форма на числителното име четири е четирите.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Как е правилно: четиресети или четирсети (ден от протестите)?

Отговор: Правилната форма на числителното е четиресети: Днес е четиресетият ден от протестите.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Как е правилно: трийсет и единият туристи или трийсетте и един туристи?

Отговор: Правилно е да се членува първата част от съставното числително име: трийсетте и един туристи.

Въпрос: Как е правилно: петдесет и единият тест, петдесетте и един тест или петдесетте и един теста?

Отговор: Правилно е да се членува първата част на съставното числително име и съществителното име да е в бройна форма: петдесетте и един теста. След числителни бройни имена съществителните от мъжки род, завършващи на съгласна, приемат бройна форма.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.1. и 19.2.3.

Въпрос: Как е правилно: петдесет и една годишен мъж или петдесет и един годишен мъж?

Отговор: Правилно е петдесет и една годишен мъж. Втората съставка на числително име 51 се съгласува по род с думата година, а не с думата мъж.

Въпрос: Как е правилно: осемдесет и една хиляди триста и два лева или осемдесет и един хиляди триста и два лева?

Отговор: Правилният вариант е осемдесет и една хиляди триста и два лева, тъй като съставката една от съставното числително име осемдесет и една хиляди триста и два се съгласува с думата хѝляда, която е от женски род, а не с думата лев.

« Страници 2 от 2; Страници показани 21-40 от 29 резултата »