Въпрос: В изречението Счупеното носи ли щастие? частицата ли каква част на изречението е, сказуемно определение ли?

Отговор: Служебните (несамостойните) думи, каквито са частиците, предлозите и съюзите, не могат да изпълняват служба на части на изречението.

Въпрос: Как е правилно да отговори жена на мъж, който я поздравява с добре дошла: добре заварил или добре заварила?

Отговор: Правилно е жена да отговори с добре заварила. Отговорът е съкратен от израза добре съм те заварил/заварила, тоест, ако отговаря мъж, е правилно да каже добре заварил, а ако отговаря жена – добре заварила.

Въпрос: В единствено или множествено число е правилно да се употреби думата сфера в изречението: Наблюдават се опити за влияние в икономическата и етнорелигиозната сфера у нас?

Отговор:

Правилно е думата сфера да се употреби в единствено число: Наблюдават се опити за влияние в икономическата и етнорелигиозната сфера у нас. Това е словосъчетание от съществително име (сфера) с две съгласувани еднородни определения в единствено число (икономическата и етнорелигиозната), които се отнасят до два еднотипни обекта (икономическата сфера и етнорелигиозната сфера) (срв. и Рилски и Бачковски манастир, английски, немски и руски език). 

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно на български: Сайтът има българска и немска версия или българска и немска версии?

Отговор: Правилно е съществителното име версия да се употреби в ед.ч.: Сайтът има българска и немска версия.
Съществителното име е в ед.ч., когато е в съчетание с две или повече съгласувани еднородни определения в ед.ч., които се отнасят до два или повече еднотипни обекта. Срв. още: Рилски и Бачковски манастир; руски, френски и немски език и др.

Официален правописен речник (2012), т. 24.2.

Въпрос: Как е правилно: българските непукизъм, отчаяние и мързел или българският непукизъм, отчаяние и мързел?

Отговор: Правилно е българският непукизъм, отчаяние и мързел. Когато едно определение се отнася към повече от едно определяемо, то се съгласува с първото определеляемо, като се подразбира, че се отнася и за следващите.

Въпрос: Кое местоимение трябва да се употреби в изречението: Предприемат се спасителни акции за животински видове, чийто/чиито хабитат е в зоната на строителните дейности?

Отговор: Местоимението чийто се отнася към думата хабитат, затова е правилно да се употреби формата за м.р. ед.ч.: Предприемат се спасителни акции за животински видове, чийто хабитат е в зоната на строителните дейности.

Въпрос: Кой е правилният вариант: Даряват безценните си опит и знания или Даряват безценния си опит и знания?

Отговор:

Правилният вариант е Даряват безценния си опит и знания. В такива случаи прилагателното име е в единствено число, като се подразбира, че то се отнася и за двете съществителни (т.е. и опитът, и знанията поотделно са безценни), но се изпуска пред второто съществително.

Въпрос: Как е правилно: последната четвърт век или последния четвърт век?

Отговор: Правилно е прилагателното последен да се съгласува по род с второто съществително в съчетанието – век: последния четвърт век.

« Страници 2 от 2; Страници показани 21-40 от 28 резултата »