Въпрос: С каква начална буква трябва да се напише думата хаджи в съчетание с името Коце?

Отговор: Думата хаджи в съчетание с името Коце трябва да се напише с малка буква, тъй като не се е утвърдила като част от собственото име на лицето.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка буква трябва да се напише местоимението негово при изписване на титлата Негово Превъзходителство?

Отговор: Когато притежателното местоимение е част от титлата, то се пише с главна буква Негово Превъзходителство.

Официален правописен речник (2012), т. 49.2.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Старият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Старият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главни или с малки букви се пише Новият завет?

Отговор: Името е съставно собствено и само първата съставка се пише с начална главна буква, защото втората съставка е съществително нарицателно. Правилно е Новият завет.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата интранет (вътрешна мрежа)?

Отговор: Думата се пише с малка буква като съществително нарицателно име: интранет.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Близкият изток или Близкият Изток?

Отговор: Правилното изписване е Близкият изток. Съчетанието представлява съставно собствено име, в което думата изток не е първа съставка и се пише с малка буква.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: С начална главна или малка буква се пише името Съвет на Европейския съюз?

Отговор: Думата съвет е първа съставка на собствено име на институция и затова се пише с главна буква: Съвет на Европейския съюз.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата община в словосъчетанието община Видин?

Отговор: В словосъчетанието община Видин думата община със значение 'административно-териториална единица' се пише с малка буква, напр. Полагат нова пътна маркировка в община Видин.
Когато думата община се употребява като първа част от собственото име на институция (и като юридическо лице), тя се изписва с главна буква: В Община Видин постъпи писмо от граждани.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.; т. 39.2.

Въпрос: С малка или с главна буква се пише думата великотърновско в словосъчетанието великотърновско село?

Отговор: Думата великотърновско в словосъчетанието великотърновско село се пише с малка буква, защото не е първа съставна част на собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише интернет в изречението: Ползващите интернет са нараснали?

Отговор: В изречението: Ползващите интернет са нараснали думата интернет се пише с малка буква, защото не е собствено име.

Официален правописен речник (2012), с. 306.

Въпрос: В анкета местоименията ви, ваш с главна буква ли се пишат?

Отговор: В анкета местоименията Ви, Ваш се пишат с главна буква, ако са употребени в състава на учтивата форма.

Официален правописен речник (2012), т. 49.1.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата дирекция в Дирекция "Вероизповедания"?

Отговор: В Дирекция "Вероизповедания" думата Дирекция се пише с главна буква, защото е първа част на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С каква буква се пишат прилагателните коледни и новогодишни в изречението "Светли коледни и новогодишни празници!"?

Отговор: В изречението "Светли коледни и новогодишни празници!" коледни и новогодишни са прилагателни, образувани от собствено име (на празник) и според правилото се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С каква буква се пише прилагателното персийски в състава на сложното наименование Гръко-персийски войни?

Отговор: Прилагателното персийски се пише с малка буква. То е образувано от собствено име, но не е първа съставка на съставното собственото име Гръко-персийски войни.

Официален правописен речник (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: С каква буква се пише съществителното година в изречението „Честита Нова година!“?

Отговор: Съществителното година в поздрава Честита Нова година! се пише с малка буква, тъй като не е първа съставка на собственото име Нова година.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 41.2.2.

Въпрос: С каква буква се пише съществителното Бог в израза "Слава богу!"?

Отговор: Изразът Слава богу е фразеологизиран, а във фразеологични съчетания съществителните Бог и Господ се пишат с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 51.1.

Въпрос: С малка или с главна буква се пише прилагателното име в словосъчетанието възрожденска епоха?

Отговор: Словосъчетанието възрожденска епоха не е собствено име и затова прилагателното име се пише с малка буква.

Официален правописен речник (2012), т. 41.13.

Въпрос: С главна или малка буква се пише думата република в името Народна република България?

Отговор: В името Народна република България думата република трябва да се пише с малка буква, тъй като е нарицателно съществително и не е първа съставка в съставното собствено име.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 39.1; 39.2.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Съветската армия?

Отговор: Съветска армия е едно от имената на въоръжените сили на бившия Съветски съюз и се пише с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пишат названията на зодиите?

Отговор: Названията на зодиите се пишат с главна буква, напр.: Представителите на зодия Овен обикновено са много упорити.

« Страници 2 от 12; Страници показани 21-40 от 238 резултата »