Въпрос: С главна или малка буква се пише Кърджалийско в израза две страхотни печалби в Кърджалийско?

Отговор: В израза две страхотни печалби в Кърджалийско думата Кърджалийско се пише с главна буква, тъй като е собствено име. С главна буква се пишат имената на географски области и райони, образувани от други собствени имена, напр. Варненско, Карловско, Софийско, Средиземноморие, Черноморие, Средногорие.
Писането на главна буква при подобни собствени имена не трябва да се бърка с правописа на прилагателните, образувани от собствени имена, които не са част от собствено име, например: кърджалийско село, бургаски квартал, сопотска улица.

Официален правописен речник (2012), т. 38.7 и т. 41.13.

Въпрос: С колко главни букви си пише името на населеното място Две могили?

Отговор: Името на населеното място се пише само с една главна буква при първата дума: Две могили.

Официален правописен речник, 2012, 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се пише съществителното име рудник в името на ж.к. „Меден рудник“?

Отговор: В името на ж.к. „Меден рудник“ съществителното име рудник се пише с малка буква. Когато съставното собствено име не включва друго собствено име, с главна буква се пише само първата съставка.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка начална буква се пише Северно полукълбо?

Отговор: Северно полукълбо се пише с начална главна буква, тъй като е съставно собствено име на географски обект.

Официален правописен речник (2012), т. 39

Въпрос: С главна или с малка буква се пише Космос в изречението: Искам да летя в Космоса?

Отговор: В изречението Искам да летя в Космоса думата Космос се пише с главна буква, тъй като означава собствено име на астрономически обект. Когато се използва метафорично, като нарицателно име, се пише с малка буква: Той е нейният космос.

Въпрос: С главна или малка буква се пише земята в изречението Здраво стъпил на земята?

Отговор: В изречението Здраво стъпил на земята съществителното име земята се пише с малка буква, тъй като не е употребено като собствено име на астрономически обект. Това е нарицателно съществително, което произхожда от собствено.

Официален правописен речник (2012), т. 42.3.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата Видинско в изречението Получен е сигнал за незаконна сеч във Видинско?

Отговор: В изречението Получен е сигнал за незаконна сеч във Видинско думата Видинско трябва да се напише с главна буква, тъй като е собствено име на географска област, образувано от друго собствено име (Видин).

Официален правописен речник (2012), т. 38.7.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата централна в названието Централна България?

Отговор: Правилно е думата централна да се напише с главна буква в названието Централна България. То представлява съставно собствено име, а съставните собствени имена с пишат с начална главна буква.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: Къде има главни букви в собственото име Седемте рилски езера?

Отговор: В съставното собствено име Седемте рилски езера се пише главна буква само при първата съставка. Когато съставното собствено име не включва друго собствено име, с главна буква се пише само първата съставка.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква се пише северното в съчетанието Северното ни Черноморие?

Отговор: В съчетанието Северното ни Черноморие прилагателното име северното се пише с главна буква, тъй като е първа съставка на съставното собствено име Северно Черноморие. Съставните собствени имена, които могат да се членуват, допускат и кратка форма на личното местоимение между съставките си, напр.: Народното ни събрание.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или малка начална буква се пише Древна Тракия?

Отговор: Древна Тракия се пише с начална главна буква, тъй като това е съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.

Въпрос: С главна или с малка буква се пише изразът триъгълника на властта в изречението: Протестиращите се събраха в триъгълника/ Триъгълника на властта?

Отговор: Правилно е съчетанието Триъгълник на властта да се напише с главна буква, тъй като има характер на нововъзникнало съставно собствено име, което назовава част от градското пространство с точно определени граници. Названието е метафорично (по сходство).
Протестиращите се събраха в Триъгълника на властта.

Официален правописен речник, 2012, т. 39.

Въпрос: Как се пише Южно Черноморие?

Отговор: Южно Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: Как се пише Северно Черноморие?

Отговор: Северно Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: Как се пише Българско Черноморие?

Отговор: Българско Черноморие се пише с две главни букви.
(ОПР, 2012, т. 39.2.3.)

Въпрос: С главна или с малка буква се пише думата надежда в името нос Добра надежда?

Отговор: Когато чуждите собствени имена са предадени чрез превод, главните букви се употребяват според правилата в българския език. Правилно е думата надежда да се пише с малка буква: нос Добра надежда.

Официален правописен речник (2012), т. 32.2.

Въпрос: Как е правилно да се пише: Северен ледовит океан, Северен Ледовит океан или Северен Ледовит Океан?

Отговор: Правилно е в съставното собствено име Северен ледовит океан да се изпише с главна буква само първата дума, тъй като в него не се съдържа друго собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.1.

Въпрос: С главна или малка буква трябва да се напише думата океан в израза зад океана, ако се има предвид Атлантическият океан?

Отговор: В израза зад океана съществителното име океан се пише с малка буква, тъй като в случая не е налице съкращаване на собственото име Атлантически океан. Срв. и изписването на думата планина с малка буква, когато се има предвид Стара планина: Той знае много за растителността в Стара планина. От него научих, че в централните части на планината расте старопланинска иглика.

Официален правописен речник (2012), т. 41.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Древна Индия?

Отговор: Древна Индия се пише с начална главна буква, тъй като представлява съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

Въпрос: С главна или с малка начална буква се пише Древен Китай?

Отговор: Древен Китай се пише с начална главна буква, тъй като представлява съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 39.2.

« Страници 2 от 3; Страници показани 21-40 от 43 резултата »