Въпрос: Как е правилно да се напише: кънтримузика или кънтри музика?

Отговор: Правилни са и двете форми: кънтримузика и кънтри музика. Тъй като и двете съставки са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи в българския език, се допуска както слятото, така и разделното писане.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: от само себе си или от самосебе си?

Отговор: Правилно е да се пише от само себе си, тъй като изразът се състои от четири отделни думи.

Официален правописен речник на българския език (2012), с. 62. Разделно писане.

Въпрос: Как е правилно да се пише: уебсайт, уеб-сайт или уеб сайт?

Отговор: Думата уебсайт се пише слято, тъй като представлява сложно съществително име, при което първата съставка уеб конкретизира втората сайт.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 5.3.4.1.

Въпрос: Как се пишат думите мотосъбор, мотоклуб, мотошествие -– слято или разделно?

Отговор: Сложните думи с първа съставка мото се пишат слято: мотосъбор, мотоклуб, мотошествие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как се пише по-долу?

Отговор: Частицата по- се пише полуслято при сравнителна степен на прилагателни и наречия: по-долу.

Официален правописен речник (2012), т. 114.1.

Въпрос: Как е правилно да се пишат думите бонфиле и контрафиле?

Отговор: Думите бонфиле и контрафиле се пишат слято. Това са сложни съществителни имена, при които първата съставка не се употребява като самостоятелна дума (в това значение).

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Как се пише фирма лидер?

Отговор:Фирма лидер" се пише разделно. Това е словосъчетание, а не сложна дума, защото при членуване се променя първата от двете думи: фирмата лидер.

Официален правописен речник (2012), т. 55.1.


Въпрос: Как се пише думата миниигра?

Отговор: Думата се пише слято: миниигра. Това е сложна дума, чиято първа съставка мини е подчинена и е съкратено прилагателно име.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как се пише заместник изпълнителен директор?

Отговор: Заместник изпълнителен директор се пише разделно. Изпълнителен директор е словосъчетание, пред което е добавена думата заместник.

Официален правописе речник (2012), т. 54.1.5.

Въпрос: Как е правилно да се изпише прилагателното азиатско-тихоокеански – слято или полуслято?

Отговор: Прилагателното азиатско-тихоокеански се пише полуслято. Това е сложно прилагателно име, което е образувано от две основи в равноправно отношение, т.е. между тях може да се постави съюзът и.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как се пише думата β-излъчване?

Отговор: Думата β-излъчване е сложно съществително, в което като подчинена основа е използвана буквата β, и трябва да се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.2; т. 54.1.8.

Въпрос: Как се пише думата α-лъчи?

Отговор: Думата α-лъчи е сложно съществително, в което като подчинена основа е използвана буквата α, и трябва да се пише полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.2; т. 54.1.8.

Въпрос: Как се пише думата вляво?

Отговор: Думата вляво е сложно наречие, образувано от предлог и наречие, и се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.19.

Въпрос: Офисмашина или офис машина?

Отговор: Думата може да се изпише и слято, и разделно: офисмашина и офис машина. Сложни съществителни, чиито съставки (първата или двете) са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи, може да се пишат и слято, и разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1; т. 55.2.

Въпрос: Офсетмашина или офсет машина?

Отговор: Думата може да се изпише и слято, и разделно: офсетмашина и офсет машина. Сложни съществителни, чиито съставки (първата или двете) са от чужд произход и се употребяват и като самостоятелни думи, може да се пишат и слято, и разделно.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.1; т. 55.2.

Въпрос: Вагони работилници или вагони-работилници?

Отговор: Изразът вагони работилници се пише разделно, тъй като това е съчетание от две отделни съществителни и първото от тях може да се променя: вагони работилници (за разлика от напр. вагон-ресторанти).

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2; т. 55.1.

Въпрос: Как се пише автомобил амфибия?

Отговор: Изразът автомобил амфибия се пише разделно, тъй като това е съчетание от две отделни съществителни и първото от тях може да се променя: автомобилът амфибия, автомобили амфибии (за разлика от напр. кандидат-студенти, вагон-ресторанти и под.).

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2; т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата автоклуб?

Отговор: Думата автоклуб се пише слято, тъй като е сложно съществително, в което първата съставка авто- пояснява втората съставка клуб. Тъй като първата съставка не е самостоятелна дума в българския език, а е съкратено прилагателно (автомобилен), разделно писане в този случай не се допуска.

Официален правописен речник (2012), т. 53.5.

Въпрос: Как се пише къща музей?

Отговор: Изразът къща музей се пише разделно, тъй като това е съчетание от две отделни съществителни и първото от тях може да променя граматическата си характеристика: къщата музей, къщи музеи (за разлика от напр. кандидат-студенти, вагон-ресторанти и под.).

Официален правописен речник (2012), т. 54.1.2; т. 55.1.

Въпрос: Как се пише думата слаборадиоактивен?

Отговор: Думата слаборадиоактивен е сложно прилагателно, в което подчинената основа е наречие (слабо) и което функционира като термин, и трябва да се пише слято.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17; с. 581.

« Страници 2 от 27; Страници показани 21-40 от 527 резултата »