Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името на персийския поет: Омар Хаям или Омар Хайям?

Отговор: По традиция името се предава без й. Правилно е Омар Хаям.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български чуждото собствено име Nokia: Нокиа или Нокия?

Отговор: Чуждото собствено име Nokia е правилно да се предаде на български като Нокия. Буквосъчетанието ia в краесловието се предава на български със съчетанието ия. Например: Italia (ит.) – Италия, Alenia (фр.) – Аления, Storlia (норв.) – Сторлия, California (англ.) – Калифорния.

Официален правописен речник (2012), т. 26.6.2.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български названието на канадската провинция: Нова Скотиа или Нова Скотия?

Отговор: Правилно е Нова Скотия. При предаване на собствени имена от чужди езици чрез транскрипция йотувано [а] се предава с буква я.

Официален правописен речник (2012), т. 26.4.1.

« Страници 2 от 2; Страници показани 21-40 от 23 резултата »