Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името на персийския поет: Омар Хаям или Омар Хайям?

Отговор: По традиция името се предава без й. Правилно е Омар Хаям.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български чуждото собствено име Nokia: Нокиа или Нокия?

Отговор: Чуждото собствено име Nokia е правилно да се предаде на български като Нокия. Буквосъчетанието ia в краесловието се предава на български със съчетанието ия. Например: Italia (ит.) – Италия, Alenia (фр.) – Аления, Storlia (норв.) – Сторлия, California (англ.) – Калифорния.

Официален правописен речник (2012), т. 26.6.2.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български названието на канадската провинция: Нова Скотиа или Нова Скотия?

Отговор: Правилно е Нова Скотия. При предаване на собствени имена от чужди езици чрез транскрипция йотувано [а] се предава с буква я.

Официален правописен речник (2012), т. 26.4.1.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името на автономна област в Дания: Ферьорски острови или Фарьорски острови?

Отговор: Правилно е това име да се предаде на български с е: Ферьорски острови. В началото на названието Faeroe има несъществуващ в българския език звук (ае), който се предава на български опростено с е.

Наредба № 6 за транскрипция и правопис на чужди географски имена

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името от английски език Keeling: Килинг или Кийлинг?

Отговор: Правилно е името Keeling да се предаде на български като Кийлинг. Дългата гласна [i] в английски собствени имена се предава на български с буквеното съчетание ий.

Официален правописен речник (2012), т. 26.1.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български името Moody's: Мудис или Муудис?

Отговор: Правилно е на български името да се пише с едно у: Мудис, тъй като дължината на гласната в чуждия език не се отбелязва при транскрипция.

Официален правописен речник (2012), т. 26.

Въпрос: ​С главна или с малка буква се пише Стрийт в името Пънк Стрийт?

Отговор: В името Пънк Стрийт думата Стрийт трябва да се напише с главна буква. Това е съставното собствено име от чужд език и е предадено на български чрез транскрипция, затова главните букви в него се пишат според оригиналната форма на името (в случая Punk Street).

Официален правописен речник (2012), т. 39.4.

Въпрос: Как е правилно да се предаде на български личното име: Омар Хаям или Омар Хайям?

Отговор: Правилно е на български личното име да се предаде като Омар Хаям. Въпреки че в българската иранистика е прието изписването Омар Хайям, установеното по традиция предаване на името на български е без й. Йотувано а се предава на български с буквата я.

Официален правописен речник (2012), т. 26.4.1.

Въпрос: С колко главни букви е правилно да се изпише на български език името Дънди Прешъс Металс?

Отговор: Правилно е това съставно собствено име да се напише с три главни букви: Дънди Прешъс Металс, тъй като е предадено от английски на български език чрез транскрипция и следва да се изпише според оригиналната графика с главни букви и при трите съставки.

Официален правописен речник (2012), т. 39.4, т. 32.1

« Страници 2 от 2; Страници показани 21-40 от 29 резултата »