Въпрос: Слято, полуслято или разделно е правилно да се напише визуално-кинетичен (подход)?

Отговор: Правилно е да се пише полуслято: визуално-кинетичен (подход). Това е сложно прилагателно име, образувано от основите на прилагателните имена визуален и кинетичен, които са в равноправно отношение помежду си. Такива сложни прилагателни имена се пишат полуслято.

Официален правописен речник (2012), т. 54.6.

Въпрос: Как е правилно: черепно-мозъчна или черепномозъчна (травма)?

Отговор: Правилно е да се пише полуслято: черепно-мозъчна (травма). Това е сложно прилагателно име, образувано чрез свързването на две прилагателни в равноправно отношение.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 54.6

Въпрос: Как е правилно да се напише: хоум офис или хоумофис?

Отговор: Правилно е да се напише слято: хоумофис. Слято се пишат сложните съществителни имена, съдържащи съставка от чужд произход, която не се употребява като самостоятелна дума в българския език.

Официален правописен речник (2012), т. 53.4.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: гръбначно-мозъчен, гръбначномозъчен или гръбначно мозъчен?

Отговор: Правилно е да се пише слято: гръбначномозъчен. Това е сложно прилагателно име, което е образувано от съчетание от прилагателно и съществително (гръбначен мозък) и подчинената основа предхожда главната.

Официален правописен речник (2012), т. 53.10.

Въпрос: Как е правилно: социално ангажиран, социално-ангажиран или социалноангажиран?

Отговор: Правилно е да се напише разделно: социално ангажиран, тъй като е съчетание от наречие и причастие.

Официален правописен речник (2012), т. 53.17.1.

Въпрос: Как се пише априори или а приори на кирилица?

Отговор: Априори се изписва слято на кирилица.

Официален правописен речник 2012, с. 159.

Въпрос: Като една или две думи се пише взаимнозависими?

Отговор: Взаимнозависими е сложна дума, а съставките ѝ се пишат слято.

Официален правописен речник 2012, с.190.

« Страници 27 от 27; Страници показани 521-540 от 527 резултата »