Въпрос: И с шпация (разстояние), и без шпация ли може да се пише съкращението: кв. м и кв.м?

Отговор: Съкращението може да се пише и със, и без шпация: кв. м и кв.м. Ако в едно словосъчетание са съкратени всички думи, се допуска между тях да няма шпация. Срв. и: т. нар и т.нар., и т. н. и и т.н., мн. ч. и мн.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Правилно ли е да няма шпация (разстояние) между съкращенията на личното и бащиното име, например: Т.Г. Влайков?

Отговор: Не е правилно да няма шпация между съкращенията на личното и бащиното име, тъй като в цялото словосъчетание от лично, бащино и фамилно име не са съкратени всички думи: Т. Г. Влайков. Допуска се да няма шпация между съкратените думи само когато в едно словосъчетание са съкратени всички думи, например: т. нар. и т.нар., и т. н. и и т.н., ед. ч. и ед.ч.

Официален правописен речник (2012), т. 72.2.1.

Въпрос: Как е правилно да се съкрати изразът временно изпълняващ длъжността?

Отговор: Правилно е изразът да се съкрати по следния начин: в. и. д.
Тъй като всички думи в това словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма шпации – в.и.д., например: в. и. д. директор и в.и.д. директор.

Речник на съкращенията в българския език (2003).

« Страници 3 от 3; Страници показани 41-60 от 43 резултата »