Въпрос: Къде е ударението на първата дума от името на държавата Папуа-Нова Гвинея?

Отговор: Ударението е на първата сричка: Па̀пуа-Нова Гвинея.

Нов правописен речник на българския език (2002), с. 1009.

Въпрос: Къде пада ударението в думата диаспора?

Отговор: Ударението в думата диаспора е върху гласната О: диаспо̀ра.

Официален правописен речник (2012), с. 229.

Въпрос: Къде пада ударението в думата комисиона?

Отговор: Ударението в думата комисиона е на второто О, тоест на предпоследната сричка: комисио̀на.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: Къде е ударението в думата зеница?

Отговор: Ударението в думата зеница е на И: зенѝца.

Официален правописен речник (2012), с. 281.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря: Санкт Пѐтербург или Санкт Петербу̀рг?

Отговор: Правилно е ударението да пада на Е: Санкт Пѐтербург.

Официален правописен речник (2002), с. 1015.

Въпрос: Къде е ударението на думата нега?

Отговор: Ударението пада върху втората сричка. Правилно е да се произнася нега̀.

Официален правописен речник (2012), с. 406.

Въпрос: Къде пада ударението в думата отвор?

Отговор: Ударението в думата отвор пада на втората сричка: отво̀р.

Официален правописен речник (2012), с. 442.

Въпрос: Къде пада ударението на думата арест?

Отговор: Ударението на думата арѐст е на втората сричка.

Официален правописен речник (2012), с. 159.

Въпрос: Къде е правилно да пада ударението: (ечемичени) кла̀сове или класовѐ?

Отговор: Във формата за множествено число на думата клас ударението пада на последната сричка: (ечемичени) класовѐ.

Официален правописен речник (2012), с. 324.

Въпрос: Къде е ударението в името на владетеля Хамурапи?

Отговор: Ударението е на последната сричка: Хамурапѝ.

Въпрос: Къде е ударението на думата шекел (паричната единица на Израел)?

Отговор: Ударението е на първата сричка: шѐкел.

Въпрос: Къде е ударението на думата вомбат (бозайник, който се среща в Австралия)?

Отговор: Ударението на думата е на първата сричка: во̀мбат.

Въпрос: Как е правилно да се изговори: члѐновете или членовѐте (на техните семейства)?

Отговор: Във формата си за множествено число съществителното име член запазва ударението върху корена. Правилно е: члѐновете на техните семейства.

Официален правописен речник (2012), с. 663.

Въпрос: Кое е ударението на думата изтънчен?

Отговор: Ударението на думата изтънчен е на втората сричка: изтъ̀нчен.

Официален правописен речник (2012), с. 299.

Въпрос: Как е правилно да се изговаря: противопо̀казен или противопока̀зен?

Отговор: Правилно е ударението на думата да пада на о: противопо̀казен.
Но: противопока̀зан.

Официален правописен речник (2012), с. 533.

Въпрос: Къде пада ударението в думата просяк?

Отговор: Ударението на думата просяк пада върху първата сричка: про̀сяк.

Официален правописен речник (2012), с. 532.

Въпрос: Трябва ли да се постави знакът за ударение на думата полетѝ в изречението: Полетѝ директно до Валенсия?

Отговор: Трябва да се постави знакът за ударение на думата полетѝ в изречението: Полетѝ директно до Валенсия. Знакът за ударение се използва, когато е необходимо да се избегне двусмислие. В случая формата за повелително наклонение полетѝ се разграничава от формата за множествено число по̀лети само по ударението.

Официален правописен речник, 2012, т. 115.1.

Въпрос: Къде пада ударението при името Сеслав (болярин)?

Отговор: Името липсва в Речника на личните и фамилните имена у българите на Ст. Илчев. На с. 152 обачи в този речник е регистрирано името Всеслав с ударение върху последвата сричка. Името Сеслав може да се схваща като вариант на Всеслав. Освен това може да се приложи и критерият по аналогия за ударението на имената на -слав и -слава в българския език. Т.е. ударението в името Сеслав трябва да е върху съставката -слав. Срв. Слав, Слава, Борислав, Борислава, Станислав, Станислава, Десислав, Десислава, Денислав, Денислава и пр.
Вж. РЛФИБ (2012)

Въпрос: Къде пада ударението в думата лютеница?

Отговор: Ударението на думата лютеница пада върху втората сричка – лю̀теница.

Официален правописен речник (2012), с. 361.

Въпрос: Къде е ударението в думата джобове?

Отговор: В думата джобове има дублетност по отношение на ударението – правилно е както джо̀бове, така и джобо̀ве. Препоръчителната форма е джобо̀ве.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

« Страници 4 от 5; Страници показани 61-80 от 81 резултата »