Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише висок в израза Последният ред vs високия пост?

Отговор: В израза Последният ред vs високия пост прилагателното име висок трябва да се напише с кратък член, тъй като е след vs, което представлява съкращение на латинския предлог versus. След предлог членуването е с кратък член, тъй като членуваната дума след предлога не е подлог в изречението. Това се проверява и чрез замяната на членуваната дума с него – не е възможно да се замени с той (Последният ред vs него, но не и *Последният ред vs той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член е думата бриз в изречението: Усеща се бризът.

Отговор: В изречението: Усеща се бризът "бризът" се пише с пълен член -ът. Думата може да се замести с той и това значи, че е подлог в изречението.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата най-добрия в изречението: Постъпката ти те прави най-добрия човек?

Отговор: Правилно е думата да се напише с кратък член, тъй като не е подлог в изречението или определение към подлога. Подлогът може да се замества с една от думите той, тя, то, те. В случая думата постъпката е подлог, тъй като Постъпката ти (= тя) те прави най-добрия човек.
Словосъчетанието най-добрия човек се отнася до допълнението те (тебе), а не до подлога постъпката.

Официален правописен речник, 2012, т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно да се членува в случая: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Отговор: В конкретния случай е правилно да се членува с пълен член: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят. Случаят е по-особен, тъй като в изречението членуваното съществително моментът е пояснено от две прости изречения, но самото съществително НЕ се свързва с глагол сказуемо. В такива случаи, ако пред съществителното няма предлог, то се членува с пълен член, но ако пред съществителното има предлог, то се членува с кратък член. Срв. В момента, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата скинар: скинара, скинарът или скинаря, скинарят?

Отговор: Правилно е думата да се членува с членните форми и -ят: скинаря, скинарят, тъй като е съществително име, образувано с наставката -ар.

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.
Официален правописен речник (2012), с. 578.

Въпрос: Правилно ли е да се членува името Военномедицинска академия в израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия?

Отговор: В израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия съставното собствено име Военномедицинска академия е правилно да се членува. Съставните собствени имена, чиято основна форма не е членувана, се членуват с пълен или кратък член по общите правила. Срв. и: предаване по Българската национална телевизия; издание на Българската академия на науките.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: При изреждане на държави извън изречение членува ли се името Ватикан, например: Франция, България, Швеция, Ватикан/Ватиканът?

Отговор: При изреждане на държави извън изречение няма нужда името Ватикан да се членува: Франция, България, Швеция, Ватикан. Срв. и: Китайска народна република, Обединени арабски емирства, Съединени американски щати.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата целият в изречението: Частица от теб може да бъде за някого целият свят?

Отговор: Првилно е думата да се членува с пълен член: Частица от теб може да бъде за някого целият свят. С пълен член се пишат думите, които се свързват с глаголите съм, бъда.

Официаленправописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

« Страници 6 от 6; Страници показани 101-120 от 108 резултата »