Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата мъж в изречението Психичното разстройство, от което мъжът страда?

Отговор: ​В изречението Психичното разстйство, от което мъжът страда думата мъж трябва да се напише с пълен член, тъй като е подлог в изречението и може да се замести с местоимението той: Психичнот разстройство, от което той страда.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.1.

Въпрос: С пълен или кратък член се пише името на литературния герой Благолаж в изречение?

Отговор: Името Благолаж се членува винаги с кратък член, тъй като има характер на прозвище.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.3.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише висок в израза Последният ред vs високия пост?

Отговор: В израза Последният ред vs високия пост прилагателното име висок трябва да се напише с кратък член, тъй като е след vs, което представлява съкращение на латинския предлог versus. След предлог членуването е с кратък член, тъй като членуваната дума след предлога не е подлог в изречението. Това се проверява и чрез замяната на членуваната дума с него – не е възможно да се замени с той (Последният ред vs него, но не и *Последният ред vs той).

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.1.

Въпрос: С пълен или с кратък член е думата бриз в изречението: Усеща се бризът.

Отговор: В изречението: Усеща се бризът "бризът" се пише с пълен член -ът. Думата може да се замести с той и това значи, че е подлог в изречението.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата най-добрия в изречението: Постъпката ти те прави най-добрия човек?

Отговор: Правилно е думата да се напише с кратък член, тъй като не е подлог в изречението или определение към подлога. Подлогът може да се замества с една от думите той, тя, то, те. В случая думата постъпката е подлог, тъй като Постъпката ти (= тя) те прави най-добрия човек.
Словосъчетанието най-добрия човек се отнася до допълнението те (тебе), а не до подлога постъпката.

Официален правописен речник, 2012, т. 17.6.2.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член е правилно да се членува в случая: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Отговор: В конкретния случай е правилно да се членува с пълен член: Моментът, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят. Случаят е по-особен, тъй като в изречението членуваното съществително моментът е пояснено от две прости изречения, но самото съществително НЕ се свързва с глагол сказуемо. В такива случаи, ако пред съществителното няма предлог, то се членува с пълен член, но ако пред съществителното има предлог, то се членува с кратък член. Срв. В момента, в който звездите Ви се усмихват и Ви подкрепят.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.2.

Въпрос: Как е правилно да се членува думата скинар: скинара, скинарът или скинаря, скинарят?

Отговор: Правилно е думата да се членува с членните форми и -ят: скинаря, скинарят, тъй като е съществително име, образувано с наставката -ар.

Официален правописен речник (2012), т. 17.4.3.
Официален правописен речник (2012), с. 578.

Въпрос: Правилно ли е да се членува името Военномедицинска академия в израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия?

Отговор: В израза ръководител на Клиниката по орална хирургия при Военномедицинската академия съставното собствено име Военномедицинска академия е правилно да се членува. Съставните собствени имена, чиято основна форма не е членувана, се членуват с пълен или кратък член по общите правила. Срв. и: предаване по Българската национална телевизия; издание на Българската академия на науките.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: При изреждане на държави извън изречение членува ли се името Ватикан, например: Франция, България, Швеция, Ватикан/Ватиканът?

Отговор: При изреждане на държави извън изречение няма нужда името Ватикан да се членува: Франция, България, Швеция, Ватикан. Срв. и: Китайска народна република, Обединени арабски емирства, Съединени американски щати.

Въпрос: С пълен или кратък член трябва да се напише думата изготвен в изречението: Към писмото е приложен изготвеният на 3.08. констативен протокол?

Отговор: Правилно е думата изготвен да се напише с пълен член в изречението: Към писмото е приложен изготвеният на 3.08. констативен протокол. Съчетанието изготвеният на 3.08. констативен протокол се заменя с той, а не с него, затова се членува с пълен член (Към писмото е приложен той).

Официален провписен речник (2012), т. 17.6.1.2.

Въпрос: С пълен или с кратък член трябва да се членува думата целият в изречението: Частица от теб може да бъде за някого целият свят?

Отговор: Првилно е думата да се членува с пълен член: Частица от теб може да бъде за някого целият свят. С пълен член се пишат думите, които се свързват с глаголите съм, бъда.

Официаленправописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: С пълен или с кратък член се пише думата моят в изречението Много ми се иска да си моят учител?

Отговор: В изречението Много ми се иска да си моят учител думата моят се пише с пълен член, тъй като словосъчетанието, в което участва (моят учител), се свързва с глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

Въпрос: При говорене правилно ли е да се произнася пълният член?

Отговор: При книжовен изговор в позиция, в която правописът изисква пълен член, може да се произнася и пълен, и кратък член (Мъжът/Мъжа каза това на жената). В позиция, в която правописът изисква кратък член, е правилно да се произнася кратък член (Жената каза това на мъжа).

Въпрос: Как е правилно да се членува думата рожден в изречението: На 20 октомври, рождения ден на Иван, отидохме на разходка в парка?

Отговор: Правилно е думата рожден да се членува с кратък член: На 20 октомври, рождения ден на Иван, отидохме на разходка в парка. Членуваната дума рожден е определение към ден, а цялото съчетание рождения ден пояснява 20 октомври – това е обстоятелствено пояснение, а не подлог. Следователно е невъзможна замяната на цялото словосъчетание 20 октомври рождения ден на Иван с той, затова думата рожден се членува с кратък член.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.2.2.

Въпрос: Правилно ли е в надпис да са членувани думите комисия, образование и наука в името Комисия по образованието и науката?

Отговор: В собственото име Комисия по образованието и науката е правилно думите образование и наука да се членуват, тъй като това е официалното име на съответната комисия. Тези думи винаги остават членувани в това собствено име, независимо къде е написано то: в надпис, в свързан текст и т.н. В надпис обаче не е правилно да се членува думата комисия в състава на собственото име Комисия по образованието и науката. В свързан текст думата комисия като част от това име се членува според общите правила за членуване в българския език. Съставните собствени имена, изградени от нарицателни имена, се членуват според общите правила за членуване. Например: Присъединиха се и членове на Комисията по образованието и науката.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.2.

Въпрос: Как се членуват съчетания, съдържащи думата старши, например старши треньорът или старшият треньор, старши кадетът или старшият кадет?

Отговор: В съчетанията, съдържащи думата старши, се членува втората дума: старши треньорът, старши кадетът. Прилагателното име старши има ограничена съчетаемост, свързва се с определен кръг от съществителни имена (или словосъчетания) и уточнява положение в някаква йерархия. При такава употреба старши проявява тенденция към устойчиво свързване със съществителното (или словосъчетанието) и клони към неизменяемите думи.

Въпрос: Само с кратък член ли се членува името на държавата Ватикан?

Отговор: В основната си форма собственото име на държавата е Ватикан. В изречение то се членува с пълен или с кратък член според синтактичната позиция: Ватиканът е най-малката суверенна държава в света; Разходка из музеите на Ватикана.

Официален правописен речник (2012), т. 17.7.1.1.

Въпрос: Как е правилно: Два часът е или Два часа е?

Отговор: Правилно е в това изречение думата час да се членува с пълен член: Два часът е. Тук членуваната дума се свързва с форма на глагола съм.

Официален правописен речник (2012), т. 17.6.1.3.

« Страници 6 от 6; Страници показани 101-120 от 118 резултата »