Въпрос: Къде е ударението на думата щиглец?

Отговор: Ударението на думата е на първата сричка: щѝглец, а в множествено число е на последната сричка: щиглецѝ.

Официален правописен речник (2012), с. 671.

Въпрос: Къде е ударението на думата пластене?

Отговор: Правилно е думата да се произнася с ударение на предпоследната сричка: пластѐне.
Както повечето отглаголни съществителни на -не думата запазва мястото на ударението в изходния глагол: пластя̀пластѐне, горя̀ горѐне, броя̀ броѐне, садя̀ садѐне и др. под.

Официален правописен речник (2012), с. 463.

Въпрос: Къде е ударението в думата гъсеница?

Отговор: Правилно е думата да се произнася с ударение на втората сричка: гъсѐница.

Официален правописен речник (2012), с. 218.

Въпрос: Как е правилно да се произнася: вѐчерно шоу или вечѐрно шоу?

Отговор: Прилагателното име е с ударение на втората сричка: вечѐрен, затова е правилно да се произнася вечѐрно шоу.

Официален правописен речник (2012), с. 190.

Въпрос: Къде е ударението в думата ведомство?

Отговор: В думата ведомство има дублетност по отношение на ударението: правилно е и вѐдомство, и ведо̀мство, като препоръчителната форма е с ударение на Е: вѐдомство.

Официален правописен речник (2012), с. 188

Въпрос: Къде е ударението в думата кашпа?

Отговор: Ударението пада на втората сричка: кашпа̀.

Официален правописен речник (2012), с. 319.

« Страници 6 от 6; Страници показани 101-120 от 106 резултата »