Въпрос: Как е правилно да се напише: пунктоация или понктуация?

Отговор: Правилно е думата да се пише с две у: пунктуация.

Официален правописен речник (2012), с. 536.

Въпрос: Как е правилно: обеца или обица?

Отговор: Думите обеца и обица са дублети, тоест правилно е да се използват и двете.

Официален правописен речник (2012), с. 426.

Въпрос: Как е правилно: утежнявам или отежнявам?

Отговор: Правилно е да се пише с у: утежнявам.

Официален правописен речник (2012), с. 636.

Въпрос: Как е правилно: обеца или обица?

Отговор: Думите обица и обеца са дублети, тоест правилни са и двата варианта.

Официален правописен речник (2012), с. 426.

Въпрос: Какво изразява буквата ю в думата кюп?

Отговор: В думата кюп с буквата ю се отбелязва гласната у и мекостта на предходната съгласна (к).

Официален правописен речник (2012), т. 1.4.1.

Въпрос: Кой е правилният вариант: сеитбообръщение или сеитбообращение?

Отговор: Правописът на думата е с а сеитбообращение, тъй като втората съставка на думата е от обращение ('форма на движение, действие'), а не от обръщение ('дума, с която се обръщаме към някого'). Обращение и обръщение са пароними и не трябва да се смесват при употребата им.

Официален правописен речник (2012), с. 572.

Въпрос: Как е правилно: толумбичка или тулумбичка?

Отговор: Правописът на думата е с у: тулумбичка.

Официален правописен речник (2012), с. 626.

Въпрос: Кой е правилният начин на писане: Фирмата ще се разрасТне или Фирмата ще се разрасне?

Отговор: Правилно е да се пише без Т: разрасне. Това е форма на глагола разрасна се, а не на разраствам се, затова се пише без Т.

Официален правописен речник (2012), с. 547.

Въпрос: Как е правилно да се напише: ролетни врати или рулетни врати?

Отговор: Правилно е думата да се напише с о: ролетни врати. Прилагателното ролетен се отнася до ролетка ('външен капак на врата или витрина на магазин, съставен обикновено от напречни ламаринени или други елементи, който може се вдига и спуска').

https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ролетен/

Въпрос: Коя е правилната членувана форма на съществителното дял: дя̀лът или делъ̀т?

Отговор: Двете членувани форми: дя̀лът и делъ̀т (съответно дя̀ла и дела̀), са дублетни, т.е. и двете са правилни.

Оициален правописен речник (2012), с. 244.

Въпрос: Как е правилно да се напише: заподозряният или заподозреният?

Отговор: Правилно е да се напише заподозреният. В думата заподозрян има променливо я, което преминава в е при членуваната форма заподозреният, тъй като сричката след този звук съдържа гласната [и].

Официален правописен речник (2012), т. 6.2.

« Страници 8 от 8; Страници показани 141-160 от 151 резултата »