Въпрос: Как е правилно: 8 Lindor бонбона или 8 Lindor бонбони?

Отговор: Правилно е да се използва бройната форма на съществителното име бонбон: 8 Lindor бонбона. Собственото име Lindor изпълнява службата на определение към съществителното бонбон. А правилото гласи, че когато между числителното име и съществителното име, което трябва да е в бройна форма, стои определение, бройната форма се запазва. Срв. и: 8 шоколадови бонбона.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.2.

Въпрос: Как е правилно: един от петте суперкомпютъра или един от петте суперкомпютри?

Отговор: Правилно е да се употреби бройната форма: един от петте суперкомпютъра. Бройната форма се употребява при съществителни имена от мъжки род за нелица, когато са след числителни бройни имена, числителни за приблизителност и думи за количество.

Официален правописен речник (2012), т. 19.2.3.

« Страници 8 от 8; Страници показани 141-160 от 142 резултата »