Въпрос: Коя е правилната форма: гипсофазер или гипсфазер?

Отговор: Правилната форма е гипсофазер.

Официален правописен речник (2012), с. 210.

Въпрос: Как е правилно да се напише: панахида или панихида?

Отговор: Правописът на думата е панихида.

Официален правописен речник (2012), с. 452.

Въпрос: Как е правилно: идентифицирам или индентифицирам?

Отговор: Правилно е идентифицирам. Срв. и: идентичност, идентичен, идентификация.

Официален правописен речник (2012), с. 285.

Въпрос: Как е правилно да се пише: къносвам (се) или каносвам (се)?

Отговор: Правилно е думата да се пише с ъ: къносвам (се). Глаголът къносвам (се) е образуван от съществителното име къна.

Официален правописен речник (2012), с. 348.

Въпрос: Коя е правилната форма - сливенци или сливналии?

Отговор: Книжовната дума е сливенци.

Официален правописен речник (2012), с. 582.

Въпрос: Как е правилно: скрийнинг или скрининг?

Отговор: Правилно е да се пише без й: скрининг.

Официален правописен речник (2012), с. 580.

Въпрос: Кой е правилният вариант: четирсет или четирдесет?

Отговор:

Правилно е да се напише по следните два начина: четиресет и четиридесет. Препоръчителният вариант е четиресет.

Официален правописен речник (2012), с. 661.

Въпрос: Как е правилно да се напише: прощъпалник или прощъпулник?

Отговор: Правописът на думата е прощъпалник.

Официален правописен речник (2012), с. 534.

Въпрос: Коя е правилната форма за множествено число на думата килобайт: килобайти или килобайтове?

Отговор: Правилната форма за множествено число на думата килобайт е килобайтове. Това е сложна дума, чиято втора съставка е едносричното съществително байт. Едносричните съществителни от мъжки род в общия случай образуват форми за мн.ч. с окончание -ове.

Официален правописен речник (2012), с. 321.

Въпрос: Как е правилно да се напише: омбудсман, омбутсман или омбуцман?

Отговор: Правилно е да се напише омбудсман.

Официален правописен речник (2012), с. 435.

Въпрос: Коя е правилната форма: кафетария или кафетерия?

Отговор: Правилно е съществителното да се пише с е: кафетерия.

Официален правописен речник (2012), с. 318.

Въпрос: Как е правилно да се наричат жителите на Беларус: беларуси или белоруси?

Отговор: Жителите на Беларус се наричат беларуси. Думата белоруси е остаряла и не се употребява в книжовния език.

Официален правописен речник (2012), с. 172.

Въпрос: Как е правилно: цвърчане или цвърчене?

Отговор: Двете думи са дублети, тоест правилно е да се пише и по двата начина: цвърчане и цвърчене.

Официален правописен речник (2012), с. 655.

Въпрос: Как е правилно: плащеница или плащаница?

Отговор: Правописът на думата е плащаница.

Официален правописен речник (2012), с. 463.

Въпрос: Как е правилно: екстроверт или екстраверт?

Отговор: Двете форми: екстроверт и екстраверт, са дублетни, т.е. и двете са еднакво правилни.

Официален правописен речник (2012), с. 251.

Въпрос: Как е правилно: екстровертен или екстравертен?

Отговор: Двете форми: екстровертен и екстравертен, са дублетни. Препоръчителна е формата екстровертен.

Официален правописен речник (2012), с. 251.

Въпрос: Как е правилно: дванайсетопръстник или дванадесетопръстник?

Отговор: Формите дванайсетопръстник и дванадесетопръстник са дублетни. Като препоръчителна е означена по-кратката форма – дванайсетопръстник.

Официален правописен речник (2012), с. 220.

Въпрос: Как е правилно: пунктирна линия или пунктирана линия?

Отговор: Тъй като в книжовния български език няма прилагателно име пунктирен, в съчетанието е правилно да се употреби формата за минало страдателно причастие на глагола пунктирам: пунктиран. Правилно е пунктирана линия.

Официален правописен речник (2012), с. 536.

Въпрос: Кое бащиното име от името Михаил: Михайлов или Михаилов?

Отговор: Бащиното име, образувано от името Михаил, е Михайлов.

Въпрос: Как е правилно: изпилвам или изпилявам?

Отговор: Правилната форма на глагола е изпилявам.

Официален правописен речник (2012), с. 293.

« Страници 8 от 10; Страници показани 141-160 от 184 резултата »