Въпрос: С буквата и или с й трябва да се напише местоимението им в съчтанието да им звънят?

Отговор: Личното местимение им се пише винаги с буквата и независимо от изговора: да им звънят, ще им кажа и т.н.

Официален правописен речник (2012), т. 4.1.

Въпрос: Как е правилно да се напише: неин или нейн?

Отговор: Местоимението неин за мъжки род се пише с и независимо от изговора: Това е неин собствен избор.

Официален правописен речник (2012), с. 409.

Въпрос: Как е правилно да се напише дума с удължено произнасяне на гласна – слято или с дефис: мнооого или мно-о-о-го?

Отговор: Удълженото произнасяне на отделна гласна се отбелязва с повтаряне на буквата, написана слято: мнооого.

Официален правописен речник (2012), т. 59.

Въпрос: Какво изразява буквата ю в думата кюп?

Отговор: В думата кюп с буквата ю се отбелязва гласната у и мекостта на предходната съгласна (к).

Официален правописен речник (2012), т. 1.4.1.