Въпрос: Как е правилно да се напише: джафкам или джавкам?

Отговор: Правилно е да се напише с ф: джафкам.

Официален правописен речник (2012), с. 228.

Въпрос: Как е правилно да се напише – сокоизстисквачка или сокоизтисквачка?

Отговор: Пише се сокоизстисквачка.

Официален правописен речник (2012), с. 586.

Въпрос: Как е правилно: връстник или връсник?

Отговор: Правилно е да се пише връстник. Срв. и невръстен.

Официален правописен речник (2012), с. 199.

Въпрос: Как е правилно: космонавт или космонафт?

Отговор: Съществителното се пише с В: космонавт.

Официален правописен речник (2012), с.340.

Въпрос: Как е правилно: кеймбриджки или кеймбриджски?

Отговор: Правилно е да се пише кеймбриджки. Прилагателното име е образувано с наставката -ски от съществителното име Кеймбридж, което завършва на , а в такъв случай съгласната [с] от наставката изпада, срв. и Париж – парижки.

Официален правописен речник (2012), т. 9.1.

Въпрос: Как е правилно да се пише: отвертка или отверка?

Отговор: Правилно е думата да се пише с т: отвертка. Писането е съгласно морфологичния принцип в българския правопис, според който не се отбелязва писмено изпадането на съгласни при изговор (в случая на съгласната т).

Официален правописен речник (2012), с. 442.

Въпрос: Как е правилно да се пише: комедиански или комедиантски?

Отговор: Правилно е думата да се пише с т: комедиантски.

Официален правописен речник (2012), с. 330.

Въпрос: Как е правилно да се напише: шестотин или шестстотин?

Отговор: Правилно е думата да се напише със -стст- в средата: шестстотин, тъй като е образувана от шест и стотин.

Официален правописен речник (2012), с. 668.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликат или дупликат?

Отговор: Думата се пише с б: дубликат.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно да се напише: дубликация или дупликация?

Отговор: Думата се пише с п: дупликация.

Официален правописен речник (2012), с. 241.

Въпрос: Как е правилно: догатка или догадка?

Отговор: Правилно е да се напише догадка. Думата е свързана с глаголите догаждам (се) и догадя (се) със значение: ’досещам се, отгатвам, идва ми на ума’.

Официален правописен речник (2012), с. 233.

Въпрос: Как е правилно: наморник или намордник?

Отговор: Правилната форма е намордник (от морда - предна част на главата на животно, муцуна).

Официален правописен речник (2012), с. 396.

Въпрос: Как е правилно: възпирам или възспирам?

Отговор: Правописът на глагола е възпирам (се). Срв. още: възпра (се), допирам, допра, напирам. Т.е. в с-пирам, с-пра, с- е представка, а не част от корена.

Официален правописен речник. Глаголи (2016), с. 60.

Въпрос: Как е правилно: безпорен или безспорен?

Отговор: Правилно е да се пише безспорен.

Официален правописен речник (2012), с. 171.

Въпрос: Каква е формата за множествено число на съществителното шезлонг: шезлонги или шезлонзи?

Отговор: Формата за множествено число на съществителното шезлонг е шезлонги.

Официален правописен речник (2012), с. 667.

Въпрос: Как е правилно да се пише: изкушение или искушение?

Отговор: Правописът на думата е изкушение.

Официален правописен речник (2012), с. 290.

Въпрос: Каква е формата за множествено число на съществителното смокинг: смокинги или смокинзи?

Отговор: Правилната форма за множествено число на съществителното смокинг е смокинги.

Официален правописен речник (2012), с. 584.

Въпрос: Как е правилно: изконен или исконен?

Отговор: Правописът на думата е изконен.

Официален правописен речник (2012), с. 290.

Въпрос: Как е правилно да се напише: порасна или порастна?

Отговор: Правилно е да се пише без т: порасна.
Глаголът расна и производните му порасна, нарасна, израсна, зарасна, дорасна са от групата думи, които се пишат по фонетичния принцип, т.е. така, както се изговарят, тъй като говорната практика е наложила формите без т.

Официален правописен речник (2012), с. 497; Правописни принципи, с. 14.

Въпрос: Как е правилно да се пише: въстание или възстание?

Отговор: Правилно е да се пише въстание.

Официален правописен речник (2012), с. 205.

« Страници 1 от 2; Страници показани 1-20 от 24 резултата »