Въпрос: Трябва ли да се пише запетая пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш?

Отговор: Пред думата докато в изречението Забавлявай се, докато пътуваш трябва да се пише запетая, за да се отделят двете прости изречения, съставящи сложното: Забавлявай се и докато пътуваш.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Къде трябва да се поставят запетаи в изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа?

Отговор: В изречението Независимо какъв е твоят автомобил, той заслужава най-добрата грижа трябва да се постави запетая между думите АВТОМОБИЛ и ТОЙ, за да се отделят двете прости изречения Независимо какъв е твоят автомобил и той заслужава най-добрата грижа, които са свързани безсъюзно.

Официален правописен речник (2012), т. 85.

Въпрос: Трябва ли да се пише запетая в изречението Млада и красива, тя се появи на сцената?

Отговор: В изречението Млада и красива, тя се появи на сцената трябва да се постави запетая, която да отдели обособената част Млада и красива от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички при изписване на имената на улиците?

Отговор: Имената на улиците се ограждат в кавички. Те представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, каквито са и църква „Свети Седмочисленици“, хотел „Лазур“, вестник „Стършел“ и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Необходимо ми е точно формулирано пунктуационното правило, отнасящо се до съотносителните съюзи. Къде да го намеря, не го откривам в „Официалния правописен речник“.

Отговор: Съотносителните съюзи могат да свързват еднородни части в простото изречение – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните еднородни части се отделят със запетая: С жалбата може да се оспори както законосъобразността, така и целесъобразността на административния акт.

Официален правописен речник (2012), т. 79.2.

В състава на сложното изречение съотносителните съюзи могат да свързват прости изречения – тогава е в сила правилото, че съюзно свързаните прости изречения се отделят със запетая: Министърът нито отрече, нито потвърди информацията.

Официален правописен речник (2012), т. 86.

Въпрос: Къде трябва да се поставя запетая при обръщение в писма, имейли и др. подобни?

Отговор: Обръщенията, с които започва текстът в писма, имейли и др., трябва да се отделят със запетаи. Ако след поздрава е изпозван удивителен знак, запетая се поставя само пред обръщението:

Здравей, Георги,
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.


или

Здравей, Георги!
Пиша ти, за да ти съобщя, че получих пратката в срок.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Необходимо ли е да се поставят кавички при изписването на фирми, когато името на фирмата е изписано с главни букви – напр. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД?

Отговор: Името на фирмата не се огражда в кавички, тъй като е използван специфичен шрифтов стил (по-точно блокшрифт): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Официален правописен речник (2012), т. 105.4.

Въпрос: Къде се поставя запетая в израза Здравейте, братя?

Отговор: Има запетая преди обръщението братя: Здравейте, братя.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Има ли запетаи в изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум?

Отговор: В изречението: През 2013 г. за трета година ще се състои този форум няма запетаи, тъй като е просто изречение без еднородни части, вметнати думи и изрази или обособени части.

Официален правописен речник (2012), с. 74–78.

Въпрос: Трябва ли да има запетаи в изречението Резултатите обаче са разочароващи?

Отговор: В изречението Резултатите обаче са разочароващи не трява да има запетаи. Думата обаче се използва само като вметната дума и не може да бъде част на изречението, затова в случая (в рамките на простото изречение) не трябва да се отделя със запетаи.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 81.2.

Въпрос: Трябва ли да се огради със запетаи думата колеги в изречението Здравейте, колеги, напомням, че...?

Отговор: В изречението Здравейте, колеги, напомням, че...думата колеги се отделя със запетаи, тъй като е обръщение. Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част на изречението. Правилото важи и за случаите, когато обръщението е предшествано от поздрав.

Официален правописен речник (2012), т. 82

Въпрос: Трябва ли да има тире в изречението Семейството и училището – всичко в името на детето?

Отговор:

В изречението Семейството и училището – всичко в името на детето има тире след съществителното училището, тъй като тирето замества изпуснатото, но подразбиращо се от контекста сказуемо.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 102.1.

Въпрос: Има ли запетая след думата страни в изречението ...банкови сметки, установени в ЕС страни или други държави...?

Отговор: В изречението ...банкови сметки, установени в ЕС страни или други държави... няма запетая след думата страни, тъй като обособена част е цялото словосъчетание установени в ЕС страни или други държави. Пунктуационен знак (точка или запетая) трябва да се постави след съществителното държави.

Официален правописен речник (2012), т. 80.1.

Въпрос: Трябва ли да има запетая преди само ако в изречението: Пълният потенциал на компютърните услуги може да бъде реализиран само ако данните могат да се движат свободно?

Отговор: В сложното изречение Пълният потенциал на компютърните услуги може да бъде реализиран само ако данните могат да се движат свободно няма запетая пред само, тъй като това е уточняваща дума пред съюза ако, който въвежда второто просто изречение.

Официален правописен речник (2012), т. 90.

Въпрос: Трябва ли да се постави запетая след „държавите – членки на ЕС“ в изречението: Подчертава, че сигурността на държавите – членки на ЕС, е неделима.

Отговор: Трябва да има запетая, тъй като „членки на ЕС“ е обособена част.

Официален правописен речник (2012), т. 102.3.1.

Въпрос: Нужно ли е да има запетая след думата здравейте в изречението: Здравейте, колеги, ....?

Отговор: В изречението: Здравейте, колеги, .... думата колеги е обръщение, затова се отделя със запетаи от останалите части на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Нужна ли е запетая след „добър ден“ в израза „Добър ден, Иване,“?

Отговор: В израза „Добър ден, Иване,“ след добър ден има запетая, защото обръщенията се отделят от двете страни със запетая.

Официален правописен речник (2012), т. 82.

Въпрос: Трябва ли да има запетая в изречението Докато отиват на работа, проверяват своите сметки?

Отговор: В изречението Докато отиват на работа, проверяват своите сметки трябва да има запетая между двете прости изречения Докато отиват на работа и проверяват своите сметки.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 86.


Въпрос: Отделя ли се със запетаи (или с тирета, или с тире и запетая) вметнатата дума например?

Отговор: Не, вметнатата дума например не се отделя със запетаи (или с тирета, или с тире и запетая), тъй като винаги се използва само като вметната в изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 81.2.

Въпрос: В обръщението ​Здравей, Мила,... в началото на писмо пише ли се запетая след Здравей?

Отговор: Обръщенията (в случая Мила) се отделят със запетая/запетаи от останалите части на изречението, включително и от поздравите (в случая Здравей): Здравей, Мила,...

Официален правописен речник (2012), т. 82.

« Страници 1 от 18; Страници показани 1-20 от 353 резултата »