Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: 2018-а или 2018-та?

Отговор: Правилното изписване е 2018-а. След дефиса се добавя буква а, защото числителното бройно осемнайсет завършва на и разликата между него и числителното редно осемнайсета е само буквата а.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: 23-ти или 23-и?

Отговор: Правилното изписване е 23-ти. След дефиса се добавя ти, защото буквата т не се съдържа в числителното бройно три, от което е образувано числителното редно трети.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.