Въпрос: Кой е правилният вариант на изписване: 2018-а или 2018-та?

Отговор: Правилното изписване е 2018-а. След дефиса се добавя буква а, защото числителното бройно осемнайсет завършва на и разликата между него и числителното редно осемнайсета е само буквата а.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: 23-ти или 23-и?

Отговор: Правилното изписване е 23-ти. След дефиса се добавя ти, защото буквата т не се съдържа в числителното бройно три, от което е образувано числителното редно трети.

Официален правописен речник (2012), т. 114.3.

Въпрос: Как е правилно да се напише фамилията: Иванова-Петрова или Иванова Петрова?

Отговор: Правилно е писането с дефис (малко тире): Иванова-Петрова. Това е сложно фамилно име, чиито изграждащи го основи са в равноправно смислово отношение помежду си. При оформянето на сложни думи от този тип се използва знакът за графично оформяне дефис (късото тире, при което не се оставят шпации), а не пунктуационният знак тире.

Официален правописен речник (2012), т. 54.2; 114.2.