Въпрос: Трябва ли да се оставя интервал между цифрата и съкращението на мерната единица: напр. 3 л или ; 30 кг или 30кг?

Отговор: Между цифрата и съкращението на мерната единица се оставя шпация (интервал): 3 л; 30 кг.

Въпрос: Има ли шпации пред и след голямо тире?

Отговор: Пред и след голямо тире има шпация.

Въпрос: Има ли интервал между цифрата и знака за процент в записа 5%?

Отговор: В записа 5% няма интервал (шпация) между цифрата и знака за процент.

Въпрос: Има ли шпация преди съкращението г. в 2017 г.?

Отговор: Между годината и съкращението г. трябва да се постави шпация: 2017 г.

Въпрос: Поставя ли се шпация (интервал) между последната цифра и съкращението в изрази от типа на 20 лв.?

Отговор: Между последната цифра и съкращението се поставя шпация (интервал): 20 лв., също и 5 кг, 10 м, 100 км, 2020 г. и под.

Въпрос: Има ли шпации от двете страни на наклонената черта, когато тя се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер?

Отговор: Не се поставят шпации, когато наклонената черта се използва за отделяне на кода на населеното място от телефонния номер: 02/895 66 76.

Официален правописен речник (2012), т. 117.

Въпрос: Има ли шпация (разстояние) между многоточие и следваща го дума?

Отговор: Между многоточие и следваща го дума се оставя шпация. Например: Той пише: „... децата се държат много добре, учудвам се на възпитанието и трудолюбието им“.

Въпрос: Има ли шпация след точка в края на изречението, ако следващото изречение започва с емотикон?

Отговор: Да има. След точка [.] за край на изречението винаги има интервал (шпация).