Въпрос: Трябва ли да има тире в изречението Семейството и училището – всичко в името на детето?

Отговор:

В изречението Семейството и училището – всичко в името на детето има тире след съществителното училището, тъй като тирето замества изпуснатото, но подразбиращо се от контекста сказуемо.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 102.1.

Въпрос: Как трябва да се оформи пунктуационно изречението: Имот – публична държавна собственост?

Отговор:
Изречението: Имот – публична държавна собственост, трябва да се оформи с тире, защото е пропусната част от изречението, която се подразбира, а именно който е.

Официален правописен речник (2012), т. 102.1.

Въпрос: Има ли тире след думата историята в изречението Историята на един клик от теб?

Отговор: В изречението Историята на един клик от теб има тире след думата историята. Тире се пише на мястото на пропусната, но подразбираща се част на изречението.

Официален правописен речник (2012), т. 102, 1.