Въпрос: Как се оформят пунктуационно прякори и прозвища, придружаващи лично и фамилно име в случаи като Златомир Иванов Баретата?

Отговор: Прякори и прозвища, придружаващи лично и фамилно име в случаи като Златомир Иванов –​ Баретата, се отделят с дълго тире. От същия тип са и случаите Георги Божилов –​ Слона, Владимир Димитров –​ Майстора и др.под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 102.2.

Въпрос: Как се оформят пунктуационно прякори и прозвища, придружаващи лично име в случаи като Златко Баретата?

Отговор: Прякори и прозвища, придружаващи лично име в случаи като Златко Баретата, не се отделят с пунктуационен знак; срв. и Иван Бухала, Теньо Казака, Ицо Хазарта и др.под.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 102.2.

Въпрос: Пише ли се запетая след София в изречението: Регионалната дирекция по горите – София отбеляза Седмицата на гората?

Отговор: В изречението: Регионалната дирекция по горите – София отбелязва Седмицата на гората, не се пише запетая след думата София, тъй като тирето в този случай се употребява за отделяне на уточнение, допълнително сведение, а не на обособена част.

Официален правописен речник (2012), т. 102.2.