Въпрос: Как трябва да се оформи изразът разстоянието Шумен Разград?

Отговор: Изразът разстоянието Шумен Разград трябва да се оформи с голямо тире и шпации от двете страни.

Официален правописен речник (2012), т. 103.4.

Въпрос: С какво тире се пише изразът бързият влак София Русе?

Отговор: За означаване на отношение между обекти в пространството, когато е изпуснат предлог, се употребява дългото тире, което изисква интервали от двете страни: бързият влак София Русе.

Официален правописен речник, 2012, т. 103.4.

Въпрос: Нали е правилно да се напише 2000 – 2010 г., а не 2000/2010 г., когато се има предвид, че нещо е започнало през 2000 г. и е завършило през 2010 г.?

Отговор: Когато се има предвид, че нещо е започнало през 2000 г. и е завършило през 2010 г., е правилно да се напише 2000 – 2010 г. Тирето може се използва за означаване на период от време, когато е налице пропускане на предлог: 2000 – 2010 г., I – II в. Наклонената черта се използва за изразяване на съотношение между величини, когато е пропуснат предлогът, например: 60 км/ч (60 километра в час), 19/24 (формат 19 на 24), 13/15/19 (размер 13 на15 на 19).

Официален правописен речник (2012), т. 103.4., т. 117.1, т. 117.2.