Въпрос: С тире или с дефис се изписва изразът днес – утре?

Отговор: Изразът днес – утре се изписва с тире и шпации, тъй като е израз, означаващ приблизителност, а не е сложна дума.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 103.5.

Въпрос: Как е правилно да се напише 15 – 16-годишните?

Отговор: Правилно е да се изпише: 15 – 16-годишните. Между 15 и 16 се пише дълго тире и с шпации от двете страни, а между 16 и „годишните“ се пише дефис без интервали.

Официален правописен речник (2012), т. 54.5.; т. 103.4.