Въпрос: Какъв трябва да бъде знакът за въвеждане на отделните реплики при пряката реч – тире или дефис (късо тире)?

Отговор: Отделните реплики при пряката реч се въвеждат с тире, а не с дефис, като тирето в този случай има непунктуационна употреба.

Официален правописен речник (2012), т. 131.1; 103.1.

Въпрос: Дългото или късото тире (дефисът) трябва да се използва при оформяне на рубрики, разположени на отделен ред?

Отговор: При оформяне на рубрики, разположени на отделен ред, могат да се използват и двата знака: дългото и късото тире (дефисът). В този случай дългото тире има непунктуационна (графична) употреба. Примери:

За обзавеждане на залата са необходими:
- маси,
- столове,
- компютри,
- мултимедия.

За обзавеждане на залата са необходими:
– маси,
– столове,
– компютри,
– мултимедия.


Официален правописен речник (2012), т. 103.2; 114.9; 125.1.

Въпрос: Огражда ли се в кавички изразът Останете у дома в изречението „Останете у дома“, добавили те?

Отговор: В изречението „Останете у дома“, добавили те изразът Останете у дома представлява пряка реч и би могъл да се огради в кавички, тъй като е допустимо пряката реч да се оформи в кавички като цитат.
Изразът може да се напише и на нов ред с дълго тире и шпация след него, както обикновено се оформя пряката реч:
– Останете у дома – добавили те.

Официален правописен речник (2012), т. 131.4, т. 131.1.