Въпрос: Трябва ли да се напише пунктуационен знак след предпочитате в изреченето: Какво предпочитате: лимонада или уиски?

Отговор: В изречението е необходимо да се напише пунктуационен знак – двоеточие или тире, след думата предпочитате:
Какво предпочитате: лимонада или уиски или Какво предпочитате – лимонада или уиски. Пише се двоеточие или тире при въвеждане на уточнения.

Официален правописен речник (2012), т. 98.1. и т. 102.2.