Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички при изписване на имената на улиците?

Отговор: Имената на улиците се ограждат в кавички. Те представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, каквито са и църква „Свети Седмочисленици“, хотел „Лазур“, вестник „Стършел“ и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Необходимо ли е да се поставят кавички при изписването на фирми, когато името на фирмата е изписано с главни букви – напр. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД?

Отговор: Името на фирмата не се огражда в кавички, тъй като е използван специфичен шрифтов стил (по-точно блокшрифт): УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Официален правописен речник (2012), т. 105.4.

Въпрос: Трябва ли да се огради в кавички Коледа в изречението „Коледа“ ли чух?

Отговор: В изречението „Коледа“ ли чух? трябва да се огради в кавички Коледа, тъй като е цитат.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 104.1, т. 127.1.

Въпрос: Трябва ли да се огради в кавички Кулата в съчетанието ГКПП „Кулата“?

Отговор: В съчетанието ГКПП „Кулата“ името Кулата трябва да се огради в кавички, защото е приложение в рамките на съставно собствено име.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.1.

Въпрос: Поставят ли се кавички при названието Фестивален и конгресен център – Варна?

Отговор: Названието Фестивален и конгресен център – Варна не се поставя в кавички.
Това е съставно собствено име, което произхожда от описателно название на обекта. В него отделните съставки са свързани чрез съгласуване. Прилагателните Фестивален и конгресен се съгласуват със съществителното център, което назовава типа обект.
Сравни: Център
Жорж Помпиду, където се пишат кавички, защото Жорж Помпиду е собствено име, което е приложение в рамките на словосъчетание.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Как е правилно да се оформи с кавички названието: ж.к. „Младост 2“ или ж.к. „Младост“ 2?

Отговор: Правилното оформяне в кавички е ж.к. „Младост 2“, а не ж.к. „Младост“ 2.

Въпрос: Трябва ли да се пишат в кавички имената на заливите: залив Литъл Бей, залив Хъдсън?

Отговор: При собствените имена на географски обекти не се пишат кавички: залив Литъл Бей, залив Хъдсън.

Официален правописен речник (2012), т. 105.1.

Въпрос: Трябва ли да се поставят в кавички абревиатурите: напр. ГДНП, ГЕРБ, ДМС, БФС?

Отговор: Абревиатурите не се поставят в кавички: ГДНП, ГЕРБ, ДМС, БФС.

Официален правописен речник (2012), т. 105.5.

Въпрос: Имената на кварталите задължително ли се ограждат в кавички?

Отговор: Имената на кварталите се ограждат в кавички. Те представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, каквито са и улица „Златоструй“, църква „Свети Димитър“, издателство „Парадигма“ и др. под.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Как е правилно да се напише катедра "Философия"?

Отговор: В израза катедра "Философия" е правилно думата катедра да се напише с малка буква, а думата "Философия" – в кавички и с главна буква. Изразът представлява словосъчетание, в което първата дума назовава вида на обекта, а втората е собственото му име, което е приложение в рамките на словосъчетанието.

Официален правописен речник (2012), т. 41; 104.3.2.

Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички при заглавие на доклад, изписано върху сертификат?

Отговор: При заглавие на доклад, изписано върху сертификат, се препоръчва вместо кавички да се използва шрифтово разграничаване – курсив или друг шрифтов стил.

Официален правописен речник (2012 г.), т. 105.4.

Въпрос: Ограждат ли се в кавички имената на тунелите?

Отговор: Имената на тунелите се ограждат в кавички. Те са собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, напр. тунел "Ечемишка", тунел "Топли дол", тунел "Траянови врата".

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Имената на магистралите ограждат ли се в кавички?

Отговор: Имената на магистралите трябва да се ограждат в кавички. Те са собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетания, напр. магистрала Хемус“, магистрала Тракия“, магистрала Люлин“.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: В израза Радио Ватикана думата Ватикана поставя ли се в кавички?

Отговор: В израза Радио Ватикана думата Ватикана не се поставя в кавички.

Въпрос: Поставят ли се в кавички наименованията на събития и инициативи като Нощ на литературата, Ден на отворените врати, Седмица на модата и др.?

Отговор: Наименованията на събития и инициативи от типа на Нощ на литературата, Нощ на музеите, Ден на отворените врати, Седмица на модата, Вечер на изложителите и др. не се поставят в кавички.

Въпрос: Пишат ли се кавички при имената на кварталите?

Отговор: Имената на кварталите се пишат с кавички, защото са собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание. Например: квартал "Княжево".

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Имената на улици и площади пишат ли се в кавички?

Отговор: Имената на улици и площади се пишат в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

Въпрос: Трябва ли да се поставят кавички в израза ГД ГРАО?

Отговор: При изписването на ГД ГРАО не се поставят кавички, защото ГРАО е абревиатура, а абревиатурите не се ограждат в кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 105.5.

Въпрос: Къде трябва да се постави точка в изречението Вместо да те измъкне насила, казваше: Остави я, Пламено! Там ѝ е добре. Има приятели“?

Отговор: В посочения пример точка трябва да се постави след затварящите кавички, за да означи края на цялото изречение, от което цитатът е част:
Вместо да те измъкне насила, казваше: Остави я, Пламено! Там ѝ е добре. Има приятели.

Официален правописен речник на българския език (2012), т. 127.3.4.

Въпрос: Поставят ли се в кавички имената на вестниците?

Отговор: Имената на вестниците се ограждат с кавички.

Официален правописен речник (2012), т. 104.3.2.

« Страници 1 от 4; Страници показани 1-20 от 63 резултата »