Въпрос: Може ли заглавие да завършва с въпросителен знак, например: Интелигентна медицина: панацея или сензация?

Отговор: Заглавието може да завършва с въпросителен знак: Интелигентна медицина: панацея или сензация? В края на заглавието не се пише точка, останалите знаци за край на изречение (въпросителен знак, удивителен знак и многоточие) се пишат по общите правила.

Официален правописен речник (2012), т. 119.5.